👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nåntunaskolan, matematik, geometri, årskurs 3

Skapad 2017-06-20 10:02 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer att jobba med vinklar och olika geometriska former.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att jobba konkret med att hitta vinklar och skapa olika geometriska former. Vi kommer också att jobba med reglerna för geometriska former samt att använda matematik boken som ett verktyg för att testa våra kunskaper. 

Så här kommer arbete att bedömas.

Arbetet kommer att bedömas fortlöpande i vårt praktiska arbete men också i diagnoser under arbetets gång. 

 

De fem förmågorna.Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Geometri

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Vinklar
Jag vet att det finns olika vinklar men har svårt med namnet på de olika vinklarna.
Jag kan de olika vinklarna (rät trubbig och spetsig). Jag kan hitta de i vardagliga objekt och jag kan avbilda dem.
Jag kan de olika vinklarna och deras gradtal. Kan också förklara hur olika vinklar konstrueras med flera olika uttrycksformer.
Ny aspekt
Regler för geometriska former
Jag har svårt att komma ihåg reglerna och använder inte rätt begrepp när jag ska förklara geometriska former.
Jag kan förklara de flesta av de geometriska formerna som vi använder under området. tar till viss del hjälp av rätt begrepp.
Jag kan förklara nästan alla geometriska former och gör det med rätt begrepp.