Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet - bråk, procent och decimalform

Skapad 2017-06-20 10:42 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Sannolikhet - bråk, procent och decimaltal

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att på ett varierat arbetssätt lära oss mer om sannolikhet eller chansen/risken att något ska hända. För att sannolikhetsbegreppet ska bli begripligt arbetar vi inledningsvis med tal i bråk-, decimal och procentform.  

Undervisningens innehåll: Hur?

Genomgång av mål och kunskapskrav, samt avcheckning av förkunskaper (skrivtavlor). Arbete med Ipad på Nomp, arbete parvis och enskilt i matteboken, samt gemensamma diskussioner och genomgångar. Skrivtavlor kommer vi även att arbeta med för att få en tydlig bild av var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. 

 Arbete med sannolikhet på olika sätt bl a spel, film, arbete i matteboken och på Ipad parvis och enskilt. Detta varvas med gemensamma genomgångar och arbete med skrivtavlor för att kolla av att alla följer med i undervisningen och för att se till att de som behöver mer stöd får det. Diagnos i slutet av arbetsområdet.

Centrala begrepp

Sannolikhet - chans eller risk att något ska hända

Gynnsamma utfall - möjliga utfall

Bråkform, decimalform och procentform

 

Bedömning

 

Bedömning sker kontinuerligt, men uppsamlande bedömning/avstämning utifrån bedömningsmatris (se nedan) sker i

 • Skriftlig diagnos där eleven ges möjlighet att visa på utveckling efter feedback.
 • Skriftligt prov i slutet av terminen. 

Utvärdering

Utvärdering sker muntligt i par och klassvis i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Sannolikhet - bråk, procent och decimalform.

E
C
A
Använda och beskriva matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att använda metoder och strategier med viss anpassning till problemet. Eleven beskriver tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att använda metoder och strategier med förhållandevis god anpassning till problemet. Eleven beskriver tillvägagångsätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att använda metoder och strategier med god anpassning till problemet. Eleven beskriver tillvägagångsätt på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
(kvalitén på elevens analyser, slutsatser och reflektioner)
Eleven för enkla resonemang kring bråk.
Eleven för utvecklade resonemang kring bråk.
Eleven för välutvecklade resonemang kring bråk.
Kommunikation
(kvalitén på elevens redovisning. Hur väl eleven använder ett matematiskt språk)
Uttrycker sig med ett enkelt matematiskt språk, tankegången i lösningar är möjlig att följa.
Uttrycker sig med ett lämpligt matematiskt språk. Tankegången i lösningar är lätt att följa.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett korrekt och lämpligt matematiskt språk. Tankegången i lösningar är lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: