Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning kap 1 åk 6

Skapad 2017-06-20 11:08 i Kyrkerörsskolan Falköping
Rationella tal
Grundskola 6 Matematik
Rationella tal och deras användning

Innehåll

När du arbetar med detta kapitel får du lära dig:

 • Hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda
 • Sambandet mellan tal i bråkform och decimalform
 • Uttrycka andelar i bråkform och decimalform
 • Sambandet mellan andelen, delen och det hela
 • Beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris för matematik Kyrkerörskolan åk 6 Kap 1 Tal och räkning

Insats krävs
E
C
A
Problemlösning
Din förmåga att lösa matematiska problem
 • Ma
Ej tillräcklig
Godtagbar
God
Mycket god
Metod
Din förmåga att välja och använda lämpliga metoder vid matematiska beräkningar
 • Ma
Ej tillräcklig
Godtagbar
God
Mycket god
Begrepp
Din förmåga att använda begrepp och visa hur och hur begreppen relaterar till varandra
 • Ma
Ej tillräcklig
Godtagbar
God
Mycket god
Kommunikation
Din förmåga att redovisa din lösningar
 • Ma
Ej tillräckligt
Godtagbar
God
Mycket god
Resonemang
Din förmåga att argumentera för ett ställningstagande och att kunna förklara hur du tänker
 • Ma
Ej tillräcklig
Godtagbar
God
Mycket god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: