👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 2 VT 2018

Skapad 2017-06-20 11:08 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering i matematik
Grundskola 2 Matematik
Vi lär oss mer om matematik! Nu lär vi oss räkna ända till 1000 och mycket mer.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Du ska:

 • arbeta med tal upp till 100 i addition och subtraktion med tiotalsövergång.
 • förstå positionssystemet.
 • kunna addera med talsortsräkning. ( 258+321=500+70+9=579
 • lösa textuppgifter med additon och subtraktion
 • få lära dig att använda multiplikation, 2-ans, 5-ans och 10-ans tabell.
 • lära dig avrundning till närmaste 10-tal
 • lära dig om olika enheter för massa (g, hg, kg)
 • träna på olika geometriska figurer som t.ex. kub, rätblock, pyramid, klot, prisma.
 • rita och måla symmetriska figurer

Undervisningens innehåll: Hur?

Du ska delta i gemensamma genomgångar och diskussioner.

Du ska arbeta enskilt och tillsammans med andra.

Du ska använda relevanta lärverktyg, konkret material och praktiska övningar.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Du ska visa din förmåga att:

- räkna addition och subtraktion med tal upp till 100 med tiotalsövergång
- addera och subtrahera med talsortsräkning
- lösa textuppgifter med addition och subtraktion
- använda multiplikation, 2:ans, 5-ans och 10-ans tabell.
- använda division med 2 som nämnare
- använda dig av avrundning till närmaste 10-tal
- känna till olika geometriska figurer (kub, rätblock, pyramid, klot, prisma.)

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik Åk 2 VT 2018

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
räkna addition och subtraktion med tal upp till 100 med tiotalsövergång
Du kan med hjälp räkna addition och subtraktion med tal upp till 100 med tiotalsövergång
Du kan räkna addition och subtraktion med tal upp till 100 med tiotalsövergång
Ny aspekt
addera och subtrahera med talsortsräkning
Du kan med hjälp addera och subtrahera med talsortsräkning
Du kan addera och subtrahera med talsortsräkning
Ny aspekt
lära dig att använda multiplikation, 2-ans, 5-ans och 10-ans tabell
Du kan med hjälp använda multiplikation, 2-ans, 5-ans och 10-ans tabell
Du kan använda multiplikation, 2-ans, 5-ans och 10-ans tabell
Ny aspekt
använda dig av avrundning till närmaste 10-tal
Du kan med hjälp använda dig av avrundning till närmaste 10-tal
Du kan använda dig av avrundning till närmaste 10-tal
Ny aspekt
känna till olika geometriska figurer (kub, rätblock, pyramid, klot, prisma)
Du kan med hjälp namnge olika geometriska figurer (kub, rätblock, pyramid, klot, prisma)
Du kan namnge olika geometriska figurer (kub, rätblock, pyramid, klot, prisma)
Ny aspekt
använda dig av division t.ex 8/2=4, 18/2=9
Du kan med hjälp använda dig av division t.ex 8/2=4, 18/2=9
Du kan använda dig av division t.ex 8/2=4, 18/2=9