Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi testar att programmera

Skapad 2017-06-20 11:39 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Teknik

I det här arbetsområdet ska vi arbeta med Lego Mindstorms. Med Lego Mindstorms kan du lära dig att designa, bygga och programmera robotar. Du kommer att få använda en dator och Mindstorms programvara för att utveckla program som sedan laddas ned till en robot och styr hur den ska bete sig.

Innehåll

Syfte

Syftet med att arbeta med Mindstorms är att utveckla intresse för teknik och utveckla förmågan hos eleverna att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Vidare att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Syftet är också att ge eleverna förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Inledningsvis i arbetet med Lego Mindstorms ska eleverna lära sig grunderna i programmering för att sedan känna sig trygga i att försöka lösa mer komplexa problem.


Centralt innehåll

Avsnittet vi läser har förankring i det centrala innehållet för år 7-9

Undervisning

Jag kommer visa och demonstrera hur programmet är uppbyggt och fungerar. Vi kommer att göra några övningar gemensamt så eleverna lär sig grunderna. Eleverna kommer till största delen samarbeta två och två i det praktiska arbetet. Eleverna kommer att få några problem att lösa där det finns flera möjliga lösningar. De ska efter detta:

 • Kunna programmera roboten att köra ett visst avstånd. 
 • Kunna programmera roboten att köra i fyrkant med hjälp av en loop.
 • Kunna bygga på ett verktyg på roboten.
 • Testa egna idéer för att förbättra robotens rörelser.

 

 

 

Bedömning

Bedömning sker dels i det praktiska arbetet du visar på lektionerna. Ni kommer att få praktiska uppdrag att lösa tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Bedömningsmatris Teknik 7-9

E
C
A
Undersöka olika tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Utforma modeller
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: