Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2017-06-20 12:08 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Läsa och skriva ASL- Att skriva sig till läsning
Grundskola 1 Svenska
Läsa och skriva

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet.

Se syfte nedan

Undervisningens innehåll:

Centralt innehåll se kopplingar nedan

 

Sv 1-3

Undervisningens innehåll:

Hur ska vi lära?

Lyssna och läsa och samtala om olika typer av texter.

Skapa egna texter. 

Illustrera till texter. 

Förstå och tolka olika texttyper.

Resonera och återberätta om texter vi har läst.

Måla, rita och skapa till de olika texttyperna.

Olika dramaövningar till texterna.

Se Bokstavslandet

Lyssna på högläsning.

Använda datorn och Ipad som redskap när vi skriver.

Muntliga presentationer.

Skriva meningar och korta texter med penna.

Träna på samband ljud och bokstav

 

 

Vad ska vi lära oss?

Läsa:

hur alla bokstäver låter

läsa ord, meningar och längre texter

läsa med flyt

visa att du förstår vad du läst

Skriva:

skriva alla bokstäver i alfabetet på rätt sätt

skriva ord och meningar

använda stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden

skriva en berättelse med tydlig handling

skriva en faktatext

rita och använda bilder till dina texter så att de blir tydligare

använda en checklista för att göra dina texter bättre

Samtala och berätta:

berätta för andra, till exempel en saga

berätta om det du läst eller varit med om

samtala om olika texter och berätta vad du tänker

lyssna på en kompis i klassen och säga vad du tycker

hjälpa en kompis med en text som hon eller han skrivit

ställa frågor om det du undrar över

 

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Vi bedömer eleverna efter Skolverkets bedömningstöd

Utöver detta använder vi oss av lärobokens dokumentation och bedömningsmaterial.

Eleverna gör även kamratbedömningar och självskattning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: