👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1-3

Skapad 2017-06-20 12:35 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1 – 3 Engelska
What's your name? Do you know where my pencil is? What kind of food do you like?

Innehåll

Genomförande:

 • Sånger.
 • Texter digitalt och i arbetsbok.
 • Filmer.
 • Lekar/spel.
 • Dialoger.
 • Skriva efter modell.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i de olika aktiviteterna utifrån att du kan:

 • Du nämner några klädesplagg, skol-ord, saker och familjeord.
 • Du deltar aktivt i engelska sånger, rim och ramsor.
 • Du visar förståelse för ord och fraser genom att delta i korta dialoger.
 • Du visar att du kan tolka engelska skrivna ord t.ex. shorts, t-shirt, shoes och brother) och dra streck från ord till bild.
 • Du kan skriva meningar utifrån en modell och läsa upp dem. Till exempel: My name is Lisa. I am 8 years old. I live in Halmstad. My favorite food is hamburgers. I don´t like pizza.
 • Du visar att du kan räkna från 0-20 på engelska.
 • Du redovisar en presentation av dig själv eller ett djur.
 • Du kan skriva enkla meningar och redovisa muntligt.
 • Du kan läsa enkla ord och meningar och dra streck till rätt bild.
 • Du följer de uppmaningar du får på engelska.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 1-3

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Exempel
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att förstå talad engelska. Utveckla förmågan att lyssna och förstå.
Lyssnar och visar intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor och sånger.
Förstår enkla ord och fraser efter förberedelser och försöker delta.
Förstå en uppmaning t ex rörelser till en sång "put your right foot in".
Läsa / Förstå
Ut veckla förmågan att förstå engelsk text. Utveckla förmågan att läsa och förstå.
Känner igen låneord på t ex skyltar eller reklamord (stop, on, off, Coca-cola)
Känner igen några enkla ordbilder ( t.ex yes,no, cat, dog...)
Läser och förstår några enkla ord och meningar.
t. ex. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. 1. ex. redovisning
Vågar härma och säga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång.
Kan själv säga enkla ord och meningar.
kan berätta/beskriva något, t.ex. om sig själv eller ett djur.
t .ex My name is... I like... My family...The cat is...The dog has...
Tala / samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. 2. ex. samtal
Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp. (t ex What´s your name? How old are you?)
Kan svara på enkla frågor om t ex kläder, familj, husdjur.
Kan ställa och besvara enkla frågor t.ex om sig själv och sin familj.
t.ex. What have you got? I have got... What do you like? I like...
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt 1. ex. meddelande, text, berättelse.
Kan skriva av engelska ord och meningar och skriva några engelska ord själv.
t.ex. some colours, some animals, yes, no...
Förstå olika levnadssätt (Interkulturell förståelse)
Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
Känner till och kan berätta något om hur man lever i engelsktalande länder och jämföra det med eget firande.
t. ex något om hur man firar jul i engelsktalande länder.
Reflektera
Utveckla förmågan att reflektera över sin egen språkinlärning.
Kan tänka efter och ge exempel på vad jag lärt mig.
Kan tänka efter och ge exempel på vad jag lärt mig.