Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering- Värdegruden Vt-17

Skapad 2017-06-20 12:37 i Förskolan Swedenborg LiCa förskolor
Förskola
Pedagogisk planering- Värdegruden Vt-17

Innehåll

Värdegrunden

 

Var är vi? Nuläge

Vårt dagliga arbete baserar vi på de 7 pusselbitarna, empati, ansvar, demokrati, glädje, omsorg, trygghet och socialt samspel. Vi jobbar även gentemot nulägesanalysen, ett dokument som följs upp och utvärderas kontinuerligt under hela terminen.Denna termin har vi haft temat ”Snick och snack” som grundar sig på normer och värden, där språk och vänskap är i fokus.

 

Vi arbetar dagligen med barnens sociala samspel, att vi ska värna om varandra och mot oss pedagoger. Om de uppstår konflikter där t.ex. barnen bråkar om en leksak, strävar vi för att barnen ska lära sig att samtala med varandra och lösa konflikterna själva, vi pedagoger finns med och stöttar barnen om de behöver hjälp.

Vi pratar med barnen om vad empati är och varför vi behöver ha empati för varandra. Vi pedagoger strävar efter att varje barn ska känna att de har möjligheten att uttrycka sig och bli hörda. Vi pedagoger pratar/visar hur man kan känna sig i olika situationer, t.ex. om ett barn slår ett annat barn, förklara vi att det gör ont om man slår en kompis, hur skulle du känna om han/hon slog dig?

På samlingar finns det stort utrymme för barnen att bli seeda och hörda, där de får berätta och prata inför varandra, för att skapa en större social trygghet. Vi använder även samlingar som ett forum där vi pratar om hur man är en bra kompis, och skriver upp det på tavlan det barnen säger. Vi har haft en bokvecka där barnen har fått berättat om sin egen bok inför sina kompisar och lyssnat på när kompisarna har berättat om sin bok.

 

Vi har en veckans fotograf en gång i veckan, där barnen får ta kort med kameran. Vi skriver sedan ut deras bilder, och frågar de vad det har tagit kort på och varför. Dessa bilder sätter vi upp på vår ”fotovägg”, där barnen brukar kunna titta och prata om sin egna bilder och andras.

 

 Vi har gjort ett kompisträd, där alla barnen har fått frågan: Hur ska en bra kompis vara? Vi har sedan satt upp deras svar ovanför barnens porträttbild.

I den övriga verksamheten är vi noga med att alla barn får komma till tals och att alla blir lyssnade på, både av oss pedagoger och av andra barn.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte: Syftet med arbete kring värdegrunden är att lära, göra barnen medvetna vilka regler och normer som vårt demokratiska samhälle bygger på. Samt att hjälpa de att bygga upp en bra självkänsla och empati, även en tillit till sin egna självständiga förmåga.

Mål

 - Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • ”utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,”
 • ”utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,”
 • ”utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,”
 • ”utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,”

 

 

Analys av Målkriterierna

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 • Är trygga i vår miljö och våra rutiner
 • Knyter an till för dem viktiga anknytningspersoner
 • Är delaktiga i den pedagogiska planeringen
 • Kan påverka innehållet i deras dag genom egna och demokratiska val 
 •  

Målkriterier på vår avdelning

 • Utforskar sin egen identitet och känner en trygghet i den
 • Utforskar sin självständighet och tillit tills sin egen förmåga att prövar saker själv, såsom att klippa, eller samtala i grupp m.m.
 • Hanterar att fungerar i grupp och hantera konflikter genom att försöka lösa konflikter själva och förstå hur andra människor tänker i olika situationer.
 • Genom att barnen lyssnar på varandra när de pratar
 • Genom att barnen själva plockar undan och städar efter sig
 • Genom att barnen klär på/av sig vid sin hylla

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod –

I början av terminen går vi pedagoger igenom rutiner som är anpassade till vår verksamhet. Grunden till rutiner, förhållningsätt och regler ger barnen en trygghet under deras vistelsetid på förskolan. Under en planerad aktivitet där vi vill lyfta fram våra förhållningsätt, regler och rutiner gemensamt med barnen bjuder vi in till ett forum där barnen får chans att få dela sina åsikter om hur man ska vara en bra kompis. Vi skapar ett kompisträd. Barnen får vara med att bestämma vad rummen ska heta och för att underlätta deras ansvar att plocka undan efter sig har vi satt upp bild och namn på saker. Barnen får träna och utveckla sin självständighet när barnen har ansvar för leksakerna och plockar undan efter sig innan man börjar en ny aktivitet, samt vid på/avklädning vid sin hylla.

Förutsättningar – Vi jobbar aktivt med värdegrunden dagligen. Pedagogerna kommer aktivt att följa upp arbetet gentemot värdegrunden, under hela terminen.

Dokumentation – Vi observerar barnens utveckling genom att ta kort på när barnen gör olika aktiviteter, vi sätter upp bilder på väggarna som barnen kan diskutera omkring.

Vi gör en fotovägg där barnen själva har tagit kort med kameran.

Vi lägger ut bilder på aktiviteter som vi har gjort med barnen på Unikum som föräldrarna kan ta del av.

 

Förberedelser – Under planeringsdagarna planerar vi hur vi kan arbeta vidare med värdegrunden på avdelning.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: