👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omkrets och area - Pedagogisk planering i matematik

Skapad 2017-06-20 12:57 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under några veckor kommer vi att arbeta med kapitel 1 i matteboken. Kapitlet handlar omkrets och area av olika geometrisk figurer. Vi kommer bland annat att stöta på begrepp så som omkrets, area, symmetri, vinklar, triangel, rektangel, kvadrat och cirkel. Vi ska både arbeta med uppgifter i matteboken, genomgångar, praktiska övningar, problemlösningar och diskussionsuppgifter.

Innehåll

Omkrets och area

Pedagogisk planering i matematik

 

Under några veckor kommer vi att arbeta med kapitel 1 i matteboken. Kapitlet handlar omkrets och area av olika geometrisk figurer. Vi kommer bland annat att stöta på begrepp så som omkrets, area, symmetri, vinklar, triangel, rektangel, kvadrat och cirkel. Vi ska både arbeta med uppgifter i matteboken, genomgångar, praktiska övningar, problemlösningar och diskussionsuppgifter.

 

Mål

 • Kunna använda och förklara begrepp som har med kapitlet att göra. Kunna jämföra begreppen med varandra (likheter och skillnader). Exempel på begrepp är triangel och kvadrat.

 • Kunna välja och använda en metod som fungerar för att lösa uppgifter som har med symmetri, omkrets och area att göra.

 • Kunna läsa av olika typer av vinklar och bestämma vilken typ av vinklar de är.

 • Kunna rita olika geometriska figurer med linjal.

 • Kunna diskutera och resonera kring likheter och skillnader mellan olika geometriska figurer.

 • Kunna lösa problem med hjälp av dina kunskaper kring olika geometriska figurer.

 

Undervisning

Vi ska både arbeta med uppgifter i matteboken, genomgångar, praktiska övningar, problemlösningar och diskussionsuppgifter.

 

Bedömning

Bedömning kommer att bestå av ett förhör där du ska kunna beskriva och jämföra olika begrepp för geometriska figurer (till exempel triangel och rektangel), både med hjälp av egenritade bilder, beräkningar av omkrets och area och text som beskriver figurerna. Du kommer att få välja mellan olika geometriska figurer att beskriva och jämföra.

 

Vi kommer också att ha ett prov som bedömer om du kan använda metoder för att beräkna omkrets, area och läsa av vinklar. I provet får du också visa din problemlösningsförmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6