Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MCL PP mall - anvisningar

Skapad 2017-06-20 13:35 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Ta bort bara det som du INTE ska arbeta med

Innehåll

 

 Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

 

Ta bort bara det som du INTE ska arbeta med

 

Tidsplan: höstxx - vårxx

 Fyll i med perioden planeringen gäller

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning:

 

Förmåga

 

Central innehåll

 

Hur vi ska arbeta

 

Läraren ska bedöma

 

 - Välja det som du ska jobba med.

- Ta bort resten. 

 

 

 

 

- Välja det som du ska jobba med.

- Ta bort resten. 

 

 

 

 

- Detaljera arbetssättet du ska använda dig av i din undervisningen.

- Det som står i mallen är bara exempel. 

 

 

 

 

- Specificera hur du ska bedöma förmågan. 

- Du behöver inte nödvändigtvis bedöma allt som du jobbar med.

- Det kan alltid göras en beskrivning på dessa uppgifter som ska användas som betygsunderlag. I den kan man detaljera vad är det som exakt ska bedömas. Dokumenten kan läggas som uppgift till planeringen. 

- Det som står i mallen är bara exempel. 

 

 

 

 

Matris

Använd den matris med kunskapskraven som tillhör respektive stadiet 

(dvs åk 1- 6 kunskapskraven som ska uppnås i slutet av åk 6, åk 7-9 kunskapskraven som ska uppnås i slutet av åk 9)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: