Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Krafter, år 7. Lgr 11

Skapad 2017-06-20 15:33 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Du kommer att lära dig om begreppen; tyngdkraft, tyngd, tyngdpunkt, friktion, fritt fall, tröghet, stödyta, hävarm
Grundskola 7 Fysik
Du kommer att lära dig om begreppen; tyngdkraft, tyngd, tyngdpunkt, friktion, fritt fall, tröghet, stödyta, hävarm

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

 • Gemensamma genomgångar, laborationer och diskussioner om begreppen:                             
 •  Krafter s. 54 -75
 • Tröghet s.203-204
 •  Fritt fall s.208

 

 

 

Visa vad du lärt dig

Läxförhör, diskussionsfrågor i grupp samt slutuppgift                                       

Fysikplanering - du kommer att under detta arbetsområde lära dig: 

 • Veta vilka krafter som påverkar ett föremål, olika sorters krafter, kraft och motkraft (s. 63) hur man ritar kraftpilar
 • Hur man mäter krafter, samband mellan begreppen massa och tyngd samt vilka enheter de mäts i
 • Hur stor din massa och tyngd är på jorden och på månen
 • Vem var Isaac Newton och vad han är mest känd för
 • Friktion, friktion i luft och vatten, hur det på verkar vardagslivet
 • Vad är tyngdpunkt och hitta tyngdpunkten för olika föremål
 • Förstå sambandet mellan ett föremåls stabilitet och stödyta  
 • Vad en hävstång är och hur den fungerar
 • Vad tröghet är och kunna ge exempel från vardagslivet 
 • Hur luftsmotstånd påverkar olika föremål som faller (fritt fall)

 Beskriva och förklara de laborationen du gjort:

Krafter: mätning av krafter, gungbrädan, din tyngdpunkt, var ligger tyngdpunkten, stapla uppifrån, vilken stödyta har du

Friktion: när är friktionens störst/minst

Tröghet: stationer A-H            

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik: Krafter, år 7. Lgr 11

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, (universums uppbyggnad och utveckling) och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, (universums uppbyggnad och utveckling) och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, (universums uppbyggnad och utveckling) och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, (ljus, ljud och elektricitet) och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, (ljus, ljud och elektricitet) och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, (ljus, ljud och elektricitet) och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: