Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 grammatik och läsförståelse

Skapad 2017-06-20 20:10 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 5 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Innehåll

 
Innehåll
Vad ska vi lära
Stava elevnära ord rätt och använda enklare skrivregler.
Språklig struktur med meningsbyggnad, ordklasser och böjningsformer.
Utveckla din ordförståelse.
Urskilja texters budskap.
Varför ska vi lära oss
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.
Förmågor
Utveckla språklig struktur med meningsbyggnad
Utveckla din ordförståelse så du ser nyanser och värdeladdningar..
Tolka olika texters budskap
Kunna de flesta ordklasser och dess böjningsformer
Arbetssätt
Träna på språklig struktur med meningsbyggnad,
Öva på ordklasser och böjningsformer.
Läsa olika texter för att Utveckla din ordförståelse.
Läsa olika typer av texter och urskilja texters budskap.
.
Elevinflytande
Jobba klart, vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras. På vilket sätt en uppgift ska redovisas, välja egna texter och utformande av illustrationer till text. Påverka klassrumsklimatet genom hur du deltar på lektionerna.Berätta hur du tycker att vi ska arbeta t.ex. grupper eller enskilt.

 

Bedömning

Se förmågorna

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
    Sv  4-6
  • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
    Sv  4-6
  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
    Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömning av kunskapskrav i svenska

Du behöver träna mer för att nå godtagbara kunskaper
Du har visat att du når godtagbara kunskaper
Du har visat att du når mer än godtagbara kunskaper
Du har visat att du når mer än godtagbara kunskaper med god marginal
Du kan läsa med flyt. Du betonar och kan läsa med inlevelse.
Du använder olika lästrategier för att förstå texterna. Du visar att du förstår innehållet i texten genom att svara på frågor som ställs både på, mellan och bortom raderna.
Du kan utifrån egna erfarenheter resonera om vilket budskap texten har (vill författaren säga något med sin text.) Du kan beskriva din upplevelse av texten. (Fick texten dig att fundera på något? Lärde du dig något?)
Du kan skriva berättande texter.
Du kan skriva andra typer av texter t.ex instruerande, fakta, argumenterande.....
Du visar att du kan kombinera texter du skriver med t.ex bilder, diagram för att förstärka och levandegöra dina texter.
Du kan stava och använda skrivregler.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter.
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser av olika slag.
Du kan söka, välja ut och kan sammanställa information från några olika källor. Du skriver då egna formuleringar.
Du kan resonera om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: