Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jr Kemi - Luft, år 5(vt-17)

Skapad 2017-06-20 21:02 i Jutarumsskolan Halmstad
Luft - syns inte men finns ändå Du kan inte se eller ta på luft, men du vet kanske att luft är nödvändigt för att vi ska kunna leva. Hur kan vi då veta att luften finns? Vad består luft av? Är det någon skillnad på varm och kall luft? Varför måste bergsbestigare ha tuber med syrgas när de klättrar i höga berg? Ja, detta är några av frågorna du ska kunna besvara när vi arbetat klart med det här arbetsområdet.
Grundskola 5 Kemi
Luft - syns inte men finns ändå Du kan inte se eller ta på luft, men du vet kanske att luften är nödvändig för att vi ska kunna leva. Men hur vet vi att luft finns? Vad består luft av? Vad är det för skillnad på varm och kall luft? Varför måste bergsbestigare ha syrgastuber när de klättrar i höga berg? Ja, detta är några frågor du ska kunna besvara i slutet av arbetsområdet.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

Förmågor vi tränar på:

 

Aktuella begrepp:

atmosfär, tryck, gas, ädelgaser, fridykning, dykarklocka, snorkla, syrgastuber, dykcertifikat ...

Centralt innehåll för årskurs 4 - 6:

Kemin i naturen

 Kemin i vardagen och samhället

 Kemin och världsbilden

 

Kemins metoder och arbetssätt

Arbetssätt 

Vi kommer att:

  • se på filmer om luft, som vi sedan diskuterar och resonerar kring bl a luftens egenskaper
  • läsa och resonera kring faktatexter om luft på olika sätt
  • söka information från olika källor och besvara olika typer av läsförståelsefrågor, samt formulera egna
  • resonera kring hur luften påverkas av hur vi människor och djur lever, samt vad vi kan göra för vår miljö runt omkring oss när det gäller luften
  • lära oss mer om dykning med hjälp av faktatexter
  • ha frågesport kring det vi arbetat med och lärts oss under arbetsområdet 
  • arbeta i olika konstellationer - individuellt, i par, i mindre grupper och alla tillsammans. Vi kommer använda oss av EPA-modellen.

 

Bedömning:

När du har arbetat med det här området ska du visa att:

  • du på ett enkelt sätt kan beskriva och förklara vad luft är, dess egenskaper och vad luft består av med hjälp av några aktuella begrepp
  • du kan delta i diskussioner där du för enkla resonemang kring hur vi människor påverkar vår miljö, både positivt och negativt
  • kan söka information om luft från olika källor och använda den i diskussioner

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: