👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Aktuellt åk 1

Skapad 2017-06-20 22:30 i Skuttunge skola Uppsala
Ett samhällsorienterade tema om aktuella nyheter.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
Eleverna kommer att titta på Lilla Aktuellt. Därefter kommer vi att diskutera vad vi har sett och hört.

Innehåll

Mål att sträva mot

 1. Få kunskaper om händelser i Sverige och världen.
 2. Lära sig nya ord i samtal och diskussion med andra.
 3. Ta del av kamraternas diskussioner och samtal (lyssna).
 4. Utveckla sin förmåga att vara aktiv på arbetspasset.

Konkreta mål till eleven

 1. Du ska ges möjlighet att utveckla dina förmågor att reflektera och analysera aktuella nyheter (bilder, tv).
 2. Du som elev ska få öva att se sammanhang och konsekvenser utifrån nyheter.
 3. Du som elev ska få möjlighet att jämföra egna erfarenheter med aktuella nyheter.
 4. Du ska ges möjlighet att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Bedömning

1. Att du kan återge fakta både enskilt och i grupp utifrån det vi har sett och hört från Lilla Aktuellt. 
2. Att du kan föra diskussion där du visar på kopplingar till egna erfarenheter och upplevelser utifrån Lilla Aktuellts nyheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3