👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2

Skapad 2017-06-20 23:25 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 2 Bild
Vi kommer att fortsätta öva dina färdigheter i ämnet bild.

Innehåll

Genomförande:

 • Vi kommer att framställa bilder utifrån olika tekniker.
 • Vi kommer att rita och måla berättande bilder, bland annat sagobilder.
 • Vi kommer att arbeta med färglära.
 • Vi kommer att berätta och skriva om egna samt andras bilder.
 • Vi kommer att arbeta med olika material.
 • Vi kommer att fotografera och överföra bilder till bland annat Unikum.

Bedömning:

Jag kommer bedöma:

 • Din förmåga att framställa bilder.
 • Din förmåga att prova metoder och tekniker.
 • Din förmåga att berätta om bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild åk 1-3

Bildframställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
Jag kan skapa egna påhittade bilder och former.
Jag kan skapa bilder med en koppling till olika slags upplevda sagor, självupplevda händelser och meningar/ texter.
Jag kan på ett tydligt sätt skapa genomtänkta, berättande och informativa bilder med ett personligt uttryck.
Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
Jag kan använda enstaka metoder och tekniker för att skapa bilder och former.
Jag kan använda några olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Jag kan på ett säkert sätt använda olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Bl  1-3
Jag kan med stöd ta fotografier med en digitalkamera.
Jag kan på egen hand ta fotografier med en digitalkamera.
Jag kan med säkerhet ta fotografier med digitalkameran och jag kan föra över fotografierna med hjälp av ett datorprogram.

Redskap för bildframställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
Jag kan skapa enkla bilder med hjälp av färg, former och linjer.
Jag kan skapa en enkel bild med för- och bakgrund. Jag kan använda mig av grundfärgerna och blandningar av dessa.
Jag kan använda mig av färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund för att skapa en egen bild.
Verktyg och material
 • Bl  1-3
Jag kan använda enstaka redskap och verktyg för att skapa bilder och former.
Jag kan använda mig av och benämna några olika redskap och verktyg för att skapa egna bilder och former.
Jag kan på ett säkert sätt använda mig av, benämna och blanda ett flertal olika redskap och verktyg för att skapa egna bilder, modeller och former.
Papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  1-3
Jag kan med stöd skapa bilder i formbara material.
Jag kan skapa enkla bilder i några formbara material.
Jag kan på ett säkert sätt använda mig av de olika formbara materialen för att skapa olika bildarbeten.

Bildanalys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Informativa bilder och hur de är utformade och fungerar. Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar.
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Jag kan uttrycka en känsla eller en tanke kring en bild.
Jag kan med stöd reflektera och berätta om vad bilder förmedlar.
Jag kan på egen hand reflektera och berätta om bilders uttryck.