👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska ettan ht

Skapad 2017-06-21 08:37 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1 Engelska
Vad heter citron, plommon, ödla, guldfisk, hoppa och läsa på engelska? Hur presenterar jag mig på engelska?

Innehåll

Genomförande:

 • Vi övar på att lyssna på och säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag.
 • Prata engelska med klasskompisar, dialoger, gruppövningar
 • Spela spel
 • Lyssna på engelskt tal med hjälp av hörförståelseövningar, film, musik och din lärare.
 • Sjunga sånger och säga enkla ramsor.
 • Läsa och förstå enkla ord.
 • Skriva enkla ord.

Bedömning

Du bedöms flera gånger under terminen. Du får alltid veta om vi övar eller om du bedöms.

Du visar dina förmågor muntligt och skriftligt. Detta kan ske i helklass, i grupper eller enskilt för mig.

Du gör regelbundet utvärderingar. Vi dokumenterar i klassrummet, på Unikum, i din målbok eller digitalt.

För att visa att du når målen ska du:

 • Lyssna på instruktioner på engelska och utföra uppgifterna.
 • Nämna några ord och fraser på engelska inom områdena family, colours, numbers,
 • Presentera dig själv på engelska. Exempel: My name is... I am seven years old.

 

Begrepp:

Hello, mum, dad, family,

blue, red, pink, brown, black, yellow, green, white

zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

-What is your name?

-My name is...

-Who is this?

-It is...

-What colour is it?

-It is red.

-My favourite ...

-What number is it?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska ettan ht

Förmågan att förstå engelska

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En  1-3   Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3   Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3   Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3   Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3   Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6   För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du förstår enkla ord och instruktioner när någon talar tydligt och sakta och pratar om ämnen du känner till.
Du förstår enkla meningar och instruktioner när någon talar tydligt och sakta och pratar om ämnen du känner till.
Du förstår enkla samtal och instruktioner där en del ord är okända

Förmågan att uttrycka sig muntligt

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En  1-3   Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3   Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3   Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3   Enkla presentationer.
 • En  E 6   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6   I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du använder enkla ord som vi övat på till exempel räkneord 1-10 eller färger. Du deltar i sång, rim och ramsor.
Du ställer och svarar på mycket enkla och vardagliga frågor. Du uttrycker dig i form av enstaka enkla och vardagliga fraser i mycket enkla sammanhang. Till exempel: My name is..., What´s your name?
Du berättar i enkel form muntligt något om dig själv och andra. Du har börjar bygga egna meningar med hjälp av de inövade ord du kan.