👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik ettan ht

Skapad 2017-06-21 08:39 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1 Musik
Hur känns det när du lyssnar på musik? Hur låter det i klassrummet när vi alla sjunger tillsammans? Vilka nya sånger kommer du lära dig i år?

Innehåll

Genomförande:

 • Vi sjunger olika sånger både med och utan rörelser.
 • Vi leker lekar med ljud och musikanknytning.
 • Vi lyssnar och upplever olika sorters musik.

Bedömning:

Bedömning:

Du bedöms flera gånger under terminen. Du får alltid veta om vi övar eller om du bedöms.

Du visar dina förmågor muntligt och skriftligt. Detta kan ske i helklass, i grupper eller enskilt för mig.

Du gör regelbundet utvärderingar. Vi dokumenterar i klassrummet, på Unikum, i din målbok eller digitalt.

 För att visa att du når målen ska du:

 • sjunga med i gemensamma sånger.
 • Delta i rörelse- och danslekar.
 • Berätta om dina tankar kring musik vi lyssnar på.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Musik Ettan ht

Förmågan att delta i gemensam sång och beskriva din musikupplevelse.

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu  1-3   Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3   Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3   Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  E 6   Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6   Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att delta i gemensam sång.
Du sjunger och deltar i enkla former i gemensam sång.
Du sjunger och deltar i gemensam sång. Du anpassar din sång efter takt och rytm med hjälp av läraren.
Du sjunger och deltar i olika former av gemensam sång. Du anpassar din sång efter takt och rytm.
Förmågan att beskriva sina musikupplevelser.
Du följer en mall och kan beskriva hur du upplever musiken till exempel med smileys.
Du uttrycker någon känsla eller tanke som musiken väcker i dig.
Du beskriver vad det är i musiken som väcker dina tankar, känslor och vad det får dig att associera till.