Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, FN, barnkonventionen

Skapad 2017-06-21 09:28 i Mjälgaskolan Borlänge
Demokrati FN barnkonventionen
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Sverige är en demokrati. I skolan ska vi lära oss om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som vi har i Sverige. Det räcker inte att endast lära sig om de grundläggande demokratiska värderingarna. Undervisningen ska vara så att eleverna får vara med och bestämma och lär sig hur de kan vara med och påverka. Lärarna ska förbereda eleverna för att vara delaktiga, ta ansvar och lära sig om de rättigheter och skyldigheter som finns i en demokrati

Innehåll

Syfte och förmågor

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägna sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

 

Genom undervisning i ämnet SO ska eleverna sammahfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Hur?

 • Filmer
 • Montessorimaterial
 • Vi genomför ett låtsasval 
 • Läser om FN
 • Forska om barnkonventionen och barns rättigheter
 • Dramatisera barnkonventionen 

 

Det här ska du kunna:

Förstå vad demokrati innebär

Veta hur demokratiska beslut tas och hur ett val går till

Kan berätta något om FN och om några av barnens rättigheter enligt barnkonventionen.

Kunna förklara vad som menas med att "alla människor är lika mycket värda".

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3

Matriser

SO
Demokrati

Demokrati

Känner till
Har förståelse för
Kan
Barnkonventionen
Val
Vad är demokrati?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: