Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mossa, lavar och svampar. åk 1-2

Skapad 2017-06-21 09:36 i Mjälgaskolan Borlänge
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3) Idrott och hälsa NO (år 1-3)
Allemansrätten gör så att vi kan få röra oss fritt i naturen. Barnen behöver få vistas i skogen och få undersöka utemiljön. Vi kommer fokusera på mossor, lavar och svampar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 •  Hur växter kan sorteras, grupperas och artbestämmas.
 • Namn på mossor.
 • Namn på lavar.
 • Namn på svampar.
 • Allemansrättens grunder, vilka skyldigheter och rättigheter.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din:

 • Kunna sortera och nämna några namn på mossor, lavar och svampar.
 • Känna igen de vanligaste mossorna, lavarna och svamparna.
 • Har kunskap om allemansrätten och sina egna rättigheter.

Undervisning och arbetsformer

Vi tränar genom:

 • Ett besök till skogen, där vi tittar på mossor, lavar och svampar.
 • Vi arbetar vidare med skogsmaterial i klassrummet.
 • Montessorimaterial svampar.
 • Montessorimaterial mossor.
 • Montessorimaterial lavar.
 • Collage om allemansrätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: