Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden Peter Pan Vt17

Skapad 2017-06-21 10:51 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Hur vi På Peter Pan tänker kring och arbetar med normer och värden i barngruppen. Hänsyn, glädje, respekt och öppenhet är några av våra nyckelord ..

Innehåll

Vad vi väljer att arbeta med inom målet:

Vi har under hela läsåret arbetar med och kring "de tio kompisböckerna" som "natur och kultur" gett ut. Här får barnen b la ta del av hur man kan säga förlåt, att dela med sig, vänta på sin tur, säga stopp, att lyssna och komma överens. Dessa böckerna valde vi att fokusera kring för att de på ett pedagogiskt sätt tar upp och behandlar olika etiska dilemman som förekommer i barnens vardag på förskolan. Dessutom utspelar de sig på förskola vilket är en känd miljö för barnen med djur som rollfigurer vilket också är lätt för barnen att relatera till.

Vi har också valt att under året fokusera kring gemensamma lekar och aktiviteter så som "mini-röris", hela havet stormar, kurragömma, dans, sång och disco då detta har intresserat barnen .. Men även olika upplevelser tillsammans så som teater, sagostunder på biblioteket, utflykter och matlagning inne som ute. Dessa gemensamma erfarenheter och upplevelser där glädje och skratt har fått ta utrymme anser vi stärker gruppkänslan bland barnen vilket i sin tur skapar trygga och självsäkra barn.

Åtgärder (Arbetssätt, hur ska vi abeta)

Vi har på olika sätt bearbetat de tio kompisböckerna. B la genom att sätta upp och använda oss utav stopp-tecknet som barnen lärt sig via böckerna, även de dikter som förekommer där har använts samt bilder på då barnen gör miner på hur olika känslor "känns". Dessa har också satts upp tillgängliga för barnen på avdelningen.

En annan viktig aspekt har varit oss pedagogers närvaro och förhållningssätt gentemot varandra men även mot barnen. Vi har fått vara närvarande och delaktiga för att snabbt kunna stötta barnen vid olika konflikter eller situationer.

Resultat (Vart hamnade vi)

Vi kan se hur barnen flitigt använder sig av stopp-tecknet och påminner varandra men även oss pedagoger om någon skulle glömma. Grupp-andan är hög och vi kan se hur barnen nu mera självständigt kan leka olika grupp-lekar och hur de självständigt kan försöka lösa de konflikter som eventuellt uppstår innan de tar hjälp av en vuxen. Vi kan också se hur konflikter nu löses verbalt oftare än tidigare då det istället slutade med tårar och eventuellt slag. Barnen är även mer benägna nu till att självmant hjälpa eller trösta varandra så det är ett varmare klimat på avdelningen än tidigare.

Analys

Vi tror att anledningen till att vi sett så stor utdelning bland barnen är för att vi medvetet varit mer närvarande vuxna och aktivt samt medvetet jobbat med konflikthantering. En styrka är också att vi vuxna har en gemensamma samsyn och förhållningssätt. Vi tror också att vår pedagogiska dokumentation lett till viktiga diskussioner, reflektioner samt påminnelse för oss alla för att bevara och bibehålla det arbete som vi gjort tillsammans. Barnen har därmed haft något konkret att hänga upp sina "erfarenheter" och lärande kring ..

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: