👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema skriva - år 5

Skapad 2017-06-21 10:54 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Tom mall för att skapa planeringar för år 4-6.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under läsåret ska vi jobba med att skriva olika texter: tidningsartiklar, instruerande texter och argumenterande texter. Vi ska studera olika texternas uppbyggnad för att sedan skriva egna texter, samt hjälpa varandra så att de blir så bra som möjligt.

Innehåll

Syfte och mål

Efter det här arbetsområdet ska du kunna:

 

  • känna till olika texters uppbyggnad och särdrag
  • kunna skriva olika texter
  • kunna ge respons på andras texter
  • kunna ta emot respons på egen text och bearbeta den utifrån det
  • vara noga med språkets struktur

Begrepp vi arbetar med:

text, artikel, rubrik, ingress, brödtext, instruera, argumentera, åsikt, insändare

Arbetsgång 

  • studera olika texters uppbyggnad och särdrag
  • bearbeta egna texter
  • skriva egna texter, ge och ta emot respons och förbättra sin egen text utifrån den respons man fått

Matriser

Sv
Mall PP för år 4-6 Lerbäckskolan 17/18

Förmågor som tränas
Kunskapskrav
Studera olika texter
Förmåga att hantera information: Sortera och kritiskt granska, skilja mellan fakta och värderingar, avgöra källors trovärdighet
-ge omdömen om texters innehåll
Skriva olika texter
Kommunikativ förmåga: Uttrycka egna åsikter, formulera, redovisa
-skriva olika slags texter med fungerande struktur samt språklig variation -använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
Ge och ta emot respons Bearbeta sin egen text utifrån respons
Kommunikativ förmåga: Samtala, ställa frågor, framföra och bemöta argument
- ge omdömen om texters innehåll -utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt