Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Surrealism

Skapad 2017-06-21 11:04 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 Bild
Surrealismen var en rörelse inom konst och kultur som tog sin början under 1920-talet. Det som kännetecknar surrealistiska bilder är att de olika delarna i motivet ofta är realistiska, men de sitter ihop på ett overkligt sätt. Ungefär som när vi drömmer. Exempelvis kan föremål eller personer sväva i luften. Bilderna har ofta underliggande samhällskritiska budskap.

Innehåll

 

 

Mål med arbetsområdet

 • Du ska känna till vad som kännetecknar surrealistisk konst.
 • Du ska kunna göra en egen bild i surrealistisk anda.
 • Du ska kunna beskriva och tolka en känd konstbild.

 

Arbetssätt

Ulrika visar bilder och berättar om utmärkande drag hos surrealistiska verk. Berör några kända surrealister. 

Eleverna tränas i att analysera bilder. Och gör en muntlig eller skriftlig bildanalys av en surrealistisk konstbild.

Eleverna gör sedan en egen bild i surrealistisk anda. Genom att skapa slumpmässiga former ska eleverna hitta föreställande objekt och med fantasins hjälp sätta ihop dessa till en egen bild i surrealistisk anda. Eleverna blundar och drar med pennan på ett papper. I formerna som bildas ska de hitta olika figurer och former som de sedan kan förfina och föra över till sin egen bild. Bakgrunden görs med fördel i perspektivteknik och bilden färgsätts med akvarellfärg.

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att framställa bilder med olika tekniker, att uttrycka dig och få fram budskap i din bild, samt att analysera bilder. Se bedömningskriterierna i matrisen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Surrealism

Komponera en egen bild i surrealistisk anda

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett...............så att budskapet framgår
enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer
utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer
välutvecklat bildspråk med väl genomarbetade uttrycksformer
Ny aspekt
Eleven.........i det bildskapande arbetet inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
bidrar till att utveckla idéer
utvecklar delvis egna idéer
utvecklar egna idéer

Gör en bakgrund i tvåpunktsperspektiv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Använder i arbetet olika tekniker, verktyg och material på ett......
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande och varierat sätt
väl fungerande, varierat och idérikt sätt
Ny aspekt
...och....hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
prövar
prövar och omprövar
prövar och omprövar systematiskt

Färglägg bilden med vattenfärg

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett.....
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
Ny aspekt
Använder i arbetet olika tekniker, verktyg och material på ett......
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande, varierat och idérikt sätt
Ny aspekt
...och....hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
prövar
prövar och omprövar
prövar och omprövar systematiskt

Skriv en bildanalys av en surrealistisk bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Beskriver bildens uttryck, innehåll och funktion på ett....
enkelt sätt
utvecklat sätt
välutvecklat sätt
Ny aspekt
....med.....användning av ämnesspecifika ord
viss
relativt god
god
Ny aspekt
tolkar och för resonemang som är... ....med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: