Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2017-06-21 11:05 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Grundskola 3 Matematik
Matris för matematik i åk 3

Innehåll

Matriser

Ma
Matematik åk 3

Taluppfattning och tals användning

Har påbörjat målet
Har uppnått målet
kan läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom helhetsområdet 0-1000
kan räkneramsan 0-1000, kan börja var som helst och räkna framåt och bakåt
kan läsa av en tallinje 0-1000 och markera tal på olika tallinjer
kan en tredjedel och en fjärdedel av en helhet, även tex två tredjedelar och tre fjärdedelar
kan en tredjedel och en fjärdedel av antal
kan storleksordna enkla bråk
kan göra 100-hopp, tex 48, 148, 248, 348 ...
kan översätta mellan talspråk, bildspråk och mattespråk i alla fyra räknesätt
kan beskriva multiplikation och division och hur dessa hör ihop (talfamiljer)
förstår både delnings- och innehållsdivision
kan multiplikationstabellerna för tabellerna 2, 5 och 10
kan division med 2, 5 och 10
kan välja lämplig additions eller subtraktionsstrategi utifrån talen i uppgiften, tex - talsortsräkning (både addition och subtraktion) - flytta (tex 29+12, flytta en och få 30+11 istället) - räkna upp skillnaden (tex vid 21-19)

Geometri

Har påbörjat målet
Har uppnått målet
kan beskriva, jämföra och namnge - triangel, kvadrat, rektangel och cirkel - klot, kub, rätblock och cylinder. med hjälp av bland annat begreppen hörn, sida och kant
rita månghörningar med linjal
förstår begreppet vinkel och kan beskriva en rät vinkel
kan uppskatta, jämföra och mäta vikt i hg och kg
kan uppskatta,jämföra och mäta längd i cm och meter
förstår begreppet omkrets
kan årets månader

Problemlösning

Har påbörjat målet
Har uppnått målet
kan välja och använda lämpliga strategier för att lösa problem
kan föra resonemang kring hur man löst ett problem
kan visa hur man löst ett problem med tex enkla bilder och symboler
kan bedöma rimligheten i ett svar
kan formulera problem utifrån vardagliga situationer
kan lösa problem i flera steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: