Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2017-06-21 11:24 i Kollaskolan grundsär 1-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Temat handlar om kroppen och syftar till att öka elevens kunskaper om sin kropp och sina sinnen.
Grundsärskola 1 – 4 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Motorik Kommunikation

Innehåll

Målet för tema kroppen

Vi arbetar med tema kroppen för att eleven ska få lära sig om sina kroppsdelar.

Det är bra för eleven att lära sig vilka ord, bilder och tecken som kan användas när eleven pratar om sin kropp och vill berätta om den för någon annan. Till exempel om eleven har ont någonstans.

Aktiviteter utifrån det centralt innehåll

Vi arbetar ämnesövergripande med våra 5 ämnesområden, Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktivitet och Verklighetsuppfattning.

Eleven ska få lära sig om sina olika kroppsdelar utifrån sin förmåga.

 • Vad de olika kroppsdelarna sitter
 • Vad de olika kroppsdelarna heter

 

När eleverna lär oss om kroppen och kroppsdelarna ska dom:

 • Läsa och titta i böcker om kroppen.
 • Titta på filmer om kroppen.
 • Sjunga och göra rörelselekar.
 • Använda oss av  fotografier .

 

 

Dokumentation och bedömning

Dokumentation görs med, foton som läggs i elevens lärlogg, sparat arbetsmaterial och lärarens anteckningar. Vi kommer fortlöpande att bedöma elevens utveckling med stöd av observationer och i samtal kollegor emellan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  1-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: