👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - Skulptur 4-6

Skapad 2017-06-21 12:20 i Grebbestadsskolan Tanum
Skulptur i olika material Gips, lera, ståltråd, täljsten.
Grundskola F – 9 Bild
Skulptur tema i olika material. - Gips, - ståltråd, -lera, täljsten

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål

Få prova på att göra skulpturer i olika material. Öva sig på att följa instruktioner och att undersöka själv ett material och vad man kan göra.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömmer:

- Formge och framställa

- teknik

- ideer

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Temat pågår under 6 lektionstillfällen

Varvar styrd uppgift med mer ett eget utforskande

Matriser

Bl
Bild Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att framställa bilder
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Elevens förmåga att använda olika tekniker, verktyg och material
I sitt arbete med att framställa bilder använder eleven några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I sitt arbete med att framställa bilder använder eleven några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande sätt och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I sitt arbete med att framställa bilder använder eleven några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt och vrierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Elevens förmåga att utveckla egna idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.