Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 4A SVA Kollaskolan

Skapad 2017-06-21 12:57 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Svenska
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
I svenska skall vi läsa, skriva och prata med varandra.

Innehåll

Vad säger läroplanen om syftet med undervisningen i svenska?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, minnas, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kunskapskrav

Läsa

 • Kunna använda olika lässtrategier.
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern.
 • Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt.
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som faktatexter, skönlitterär text och tidningartiklar.
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser.

 

 Skriva

 • Ha en tydlig handstil.
 • Kunna några grundläggande stavningsregler.
 • Kunna använda stor bokstav korrekt.
 • Kunna använda punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Kunna skriva olika enkla typer av texter som berättelser och faktatexter och bearbeta dessa.
 • Kunna använda sig av en tankekarta eller en lista för att få en "röd tråd" i texter.
 • Kunna skriva en text på dator/Ipad med hjälp av ordbehandlingsprogram.

Tala, lyssna och samtala 

 • Kunna delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera på ett lugnt och sakligt sätt.
 • Kunna intervjua någon.
 • Kunna redovisa ett arbete muntligt med hjälp av stödord.

Informationssökning och källkritik

 • Känna till att olika informationskällor kan ha olika tillförlitlighet.
 • Kunna söka information i uppslagsverk, på internet, i faktaböcker och genom intervjuer och sammanställa denna i en text med egna ord.

Grammatik

 • Känna till några ordklasser och deras funktioner.

Undervisning

Läsa

 • Faktatexter i samband med övriga skolämnen.
 • Tyst läsning av egen vald bok.

När du läser så är det viktigt att du samlar på de ord och begrepp som du ännu inte kan och förstår. Samla dem i en bok och jobba vidare med dem för att utvecklas i svenska. 

 • Gruppläsning.
 • Läsläxa.
 • Läsförståelse A - övningar i att läsa och förstå olika texter.

Skriva

 • Handstilsövningar
 • Lektioner i olika sorters textskrivande t.ex. argumenterande i form av insändare och texter som beskriver vem du  är och vad du tycker och tänker..
 • Träning av stavningsregler och meningsbyggnad.
 • Använda ordbehandlingsprogram för att skriva texter.
 • Tankeboken

Tala, lyssna och samtala

 • Intervjuuppgifter.
 • Tal och argumentationsövningar.
 • Samtal vid lösande av uppgifter i grupp.
 • Presentationer av arbeten.

Information och källkritik

 • Diskussioner om olika informationskällor och deras tillförlitlighet.
 • Sammanställning av fakta vid t.ex. SO/NO-arbete.

Grammatik

 • Genomgångar och övningar om ordklasser och språklära

Bedömning

När jag bedömer din förmåga att läsa,skriva och tala så tittar jag på följande:

Läsa:

Om du läser när vi har tyst läsning

Om du har förmåga att lösa uppgifter i läsförståelse A och i andra uppgifter vi har, till exempel i so och no. 

Skriva:

De texter du skriver i svenska och i andra ämnen

Hur du svarar i de övningsböcker vi jobbar med i svenska, so och no.

Din handstil i boken vi tränar handstil i och de texter du skriver i tankeboken, på dator och i den grå skrivboken. 

Tala, lyssna och samtala:

När vi talar och diskuterar så bedömer jag hur du pratar och diskuterar runt ett givet ämne, om du håller dig till det ämne vi diskuterar och om du lyssnar på det dina kamrater säger.

Om du är uppmärksam och med när vi läser olika texter högt i klassrummet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: