👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-06-21 13:07 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola F – 1 Matematik
Vi kommer att arbeta med taluppfattning, jämförelse, problemlösning och uppskattning.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att  använda matematik i olika sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll: Vad? 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
   
   

Taluppfattning och tals användning:

 • Tal inom talområde 0-10, skriva siffror och räkna antal
 • 10-kamrater
 •  Dela upp tal
 • Talrad 1-12
 • Addition och subtraktion 0-10
 • Jämföra, uppskatta och mäta längder
 • Större än >, mindre än <
 • Udda och jämna tal

Algebra

 •  Likhetstecknets betydelse
 •  Mönster

Geometri

 •  Klockan, hela timmar

Samband och förändring

 • Dubbelt

Problemlösning

 • Problemlösning, formulera räknehändelser

Undervisningens innehåll: Hur?

Som grund för matematikundervisningen används läromedlet Prima matematik 1. Där kombineras laborativt och teoretiskt arbete. Eleverna använder ofta konkret material för att öka förståelsen.

Vi har genomgångar och samtal då vi pratar om matematik i olika sammanhang och om hur man kan tänka på olika sätt.

Spel används ofta för att träna olika moment.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

 • Kunskapskrav
 • Ma 1-3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma 1-3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma 1-3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma 1-3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Bedömning

Vi bedömer genom 

¤ skolverkets bedömningsstöd. 

¤ diagnoser i matteboken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3