Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 5 LIG

Skapad 2017-06-21 14:16 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Slöjd
Vi tillverkar saker med hjälp av olika redskap/verktyg och maskiner.

Innehåll

- Ull och trådkonst:

  I detta arbete kommer du att få jobba med

 • Tillverka en figur
 • Materiallära: ull och metalltråd.
 • Tekniker: karda, tova, böja och forma metalltråd. Gamla hantverktekniker.
 •  Hantverk och slöjdtraditioner
 • Dokumentation: fortlöpande under arbetets gång samt redovisning av avslutat arbete (skriftligt/muntligt)
 • Redovisa i bild och text

-Träning i att använda olika redskap/verktyg och maskiner på ett säkert och fungerande sätt. Detta tränas på genom att tillverka olika saker t ex pennskrin, sticka med hjälp av stickmaskin m m.

- Färga tyger:  t ex med  mjölbatik, Vad händer när du trillar i gräs -  varför blir det fläckar på kläderna -  färga med hjälp av växter

-Dokumentera enkelt med ord och bild.

 

Bedömning:

Kommer att ske enligt kunskapstabellen som finns i Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: