Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva i åk 3

Skapad 2017-06-21 15:59 i Sollebrunns skola Alingsås
Vi kommer att skriva i många olika sammanhang både i svenska och kopplat till andra ämnen.
Grundskola 3 Svenska
Att skriva är att kommunicera! Allt du tänker och säger kan du också skriva!

Innehåll

Undervisning

Att skriva är att kommunicera! Allt du tänker och säger kan du skriva. Det finns ett talspråk och ett skriftspråk som du kommer att få lära dig mer om.

Du kommer att få arbeta med:

 • att få träna på att skriva läsligt för hand och på dator (Ipad)
 • att få träna på att skriva olika slags texter och skrivuppgifter
 • att få skriva olika texter utifrån bilder
 • att träna på att skriva hela meningar och frågor med stor bokstav, punkt och frågetecken
 • att träna på vad ord betyder, hur de kan sättas in i meningar samt hur de stavas i "Veckans ord"
 • att få skriva egna berättelser med inledning, handling och avslut
 • att få skriva faktatexter kopplat till arbetsområden i SO/NO 
 • att få göra bilder till dina egna texter
 • att få ge respons på kompisars meningar och texter och få respons genom "Två stjärnor och en önskan"

Konkreta mål

Du ska visa att du kan:

 • Skriva berättande texter
 • Skriva faktatexter
 • Öva på att skriva olika typer av texter
 • Skriva läsligt för hand
 • Skriva på dator (Ipad)
 • Skriva hela meningar med stor bokstav och punkt eller frågetecken
 • Stava vanligt förekommande ord
 • Kombinera dina texter med bilder
 • Bearbeta dina texter utifrån respons

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Skriva berättande texter
 • Skriva faktatexter
 • Öva på att skriva olika typer av texter
 • Skriva läsligt för hand
 • Skriva på dator (Ipad)
 • Skriva hela meningar med stor bokstav och punkt eller frågetecken
 • Stava vanligt förekommande ord
 • Kombinera dina texter med bilder
 • Bearbeta dina texter utifrån respons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: