Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2017-06-22 09:01 i Sollebrunns skola Alingsås
Vi ska under några veckor arbeta med luft. Vad är luft? Vilka egenskaper har luft? Hur är luften uppbyggd?
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi har luft omkring oss hela tiden. Vad är luft egentligen? Det ska vi prata och läsa om nu under några veckor.

Innehåll

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

 

Du ska träna din förmåga att

 • använda fysikens begrepp.
 • genomföra undersökningar.

Mål

Du ska:

 • känna till att luft är något och tar utrymme.
 • kunna berätta något om luftens egenskaper, såsom utseende, vikt, motstånd.
 • känna till att luft består av olika ämnen.
 • kunna berätta om varför luft är så viktig.
 • kunna dokumentera experiment och veta vad orden hypotes, resultat och slutsats betyder.

Arbetssätt

Du kommer att:

 • göra olika experiment som visar luft.
 • skriva lab.rapporter och använda begreppen hypotes, resultat och slutsats 
 • läsa i No-boken om luft.
 • läsa i Nyfiken på Naturvetenskap för att få reda på vad man trodde angående luft förr i tiden.
 • se på filmer som handlar om luft.
 • dokumentera genom om att rita och skriva i din no-arbetsbok

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt och under lektionerna kommer du att få visa mig vad du lärt dig genom att:
- rita och skriva i ditt skrivhäfte.
- genomföra, förklara och dokumentera enkla experiment. 
- delta i gemensamma diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: