Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3

Skapad 2017-06-22 10:46 i Sollebrunns skola Alingsås
Vi ska lära oss om och undersöka olika föremål. Vi ska titta på behov, funktion och design.
Grundskola 3
Varje dag möter vi teknik i olika former, men vad är egentligen teknik? Nu ska vi upptäcka teknik som finns runtomkring oss.

Innehåll

 

Arbetsområde: Teknik med fokus på behov, funktion och design.

Varje dag möter vi teknik i olika former, men vad är egentligen teknik? Under kommande veckor kommer du att få upptäcka vilken teknik som finns runt omkring oss. Du kommer att få gå på "teknikspaning" och fundera över varför saker kommit till. Du kommer också få fundera på hur och varför de har förändrats över tid och hur man kan förbättra tekniska uppfinningar.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 •  berätta om och ge exempel på vad teknik innebär.  Ex (Berätta om några tekniska uppfinningar/föremål, t. ex pennan. Varför kom den till? Har den förändrats? Varför?)
 • förklara ordet behov, berätta om och ge exempel på vilket behov ett föremål uppfyller. Ex (Förklara att utvecklingen av ny teknik kommer av att människor sett att det finns ett behov av något. Tandborsten uppfyller t. ex behovet att hålla rent tänderna så att man inte får hål.)
 •  förklara ordet funktion,berätta om och ge exempel på vilken funktion/funktioner ett föremål har. Ex. (Utvecklingen av funktioner är viktiga steg i utvecklingen av föremålet.T. ex telefonen - får hela tiden nya funktioner för att fylla nya behov.
 •  berätta något om vad design är och vad designen av ett föremål kan påverkas av. Ex. ( Förklara att design både handlar om utseendet och hur föremålet ska fungera bra, t. ex en bil ska både vara snygg och krocksäker.)
 •  ge ett exempel på ett föremål som utvecklats över tid samt enkelt beskriva hur utvecklingen sett ut. Ex. (Berätta om tv:ns utveckling från att var liten, tjock och svart-vit till dagens platt tv med massor av funktioner.)

 

Bedömning:

Du kommer bedömas i om du kan: (muntligt och/eller skriftligt)

 •  berätta och ge exempel på vad teknik innebär.
 •  berätta om och ge exempel på vilket behov ett föremål uppfyller.
 •  berätta om och ge exempel på vilken funktion/funktioner ett föremål har.
 •  berätta något om vad designen av ett föremål kan påverkas av.
 •  ge ett exempel på ett föremål som utvecklats över tid samt enkelt beskriva hur utvecklingen sett ut.

 

Undervisning:

Vi inleder temat med teknikspaning. Alla elever får ett "spaningsblad" och får sedan gå runt i skolan och spana efter allt som har med teknik att göra. Därefter kommer vi att göra uppdrag, se filmer och diskutera tekniska lösningar utifrån behov, funktion och design. Arbetet kommer att ske parvis, i mindre grupp och i helklass. Vi kommer:

* rita vår favoritpryl. Fundera över behovet, vilket funktioner man skulle vilja lägga till och göra en tidsaxel på hur "prylen" utvecklats över tid.

* spela teknikbingo. Sakers funktioner kopplas till behovet.

* göra ett grupparbete där gruppen gör en behovsspecifikation för "framtidens bil" utifrån en målgrupp som gruppen valt.

* rita en serie över all teknik man använder från morgon till kväll. Skriva vilket behov varje "pryl" löser.

* rita en tidslinje tillsammans där vi går igenom tv:ns utveckling.

* göra en övning där varje barn får en bild på en teknisk pryl. De ska sedan sortera sig och ställa sig i en tidslinje efter när de tror att varje "pryl" uppfanns.

* titta på några produkter (lås, dammsugare, stol, tandborste, stege)och fundera över vad produkten har för design och varför den har den designen.

* i par designa "framtidens cykel". Eleverna får en målgrupp och ska sedan i sitt arbete ta hänsyn till vilket målgruppens behov är och vilka funktioner som löser behoven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: