Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy en T-shirt "Bli en god planetskötare"

Skapad 2017-06-24 08:47 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Vem är det egentligen som syr alla kläder som hänger i butikerna, och var kommer materialet ifrån? Genom att en gång i livet själv ha framställt ett plagg kanske förståelsen för processen bakom ett plagg ökar. Lika så respekt för att det faktiskt är någon som utför arbetet. Frågan är då på vilka villkor det sker, för människor och miljö. Tröjor kan se ut på olika sätt. Den klassiska T-shirten har en lång historia och har fått sitt namn efter formen på plagget. Den kan härledas långt baka i tiden till de tunikor/koltar som var våra första plagg. Den moderna T-shirtens ursprung kommer dock från de undertröjor som började produceras av trikåtyg i början på 1900 talet. Ta chansen att ge din tröja ett personligt uttryck, bli din egen reklampelare!

Innehåll

Vi klär oss… men till vilket pris?

I Sverige köper varje vuxen person i genomsnitt 28 kg kläder per år. Därför kan det vara bra att någon gång i livet ha sytt ett eget plagg och ha förståelse för hur det går till. 

 

Målet är att du ska skapa en t-shirt som du verkligen vill ha och som du kan använda mycket!

Dessa olika tekniker kan du använda för att ge din t-shirt ett personligt uttryck.

Måla med textilfärg

Tygtryck, schablon, stämplar

 

I detta arbete kommer du att träna på att:

 ...jobba efter en mönsterbeskrivning

...slöjdbegrepp, vad de innebär och betyder

...att tänka miljömedvetet och problemlösande

...att göra egna val kring design av plagget och ge det ett personligt uttryck

...att motivera de val du gör

...att reflektera över ditt arbetssätt och ditt arbetsresultat

...att tolka slöjdföremål

 

Genomgångar:

Som introduktion tittar på filmen http://www.ur.se/Produkter/184058-Kvalitet/Fordjupning#Sommerska-i-Bangladesh

Om vi hinner tittar vi även på följande filmer under terminen:https://www.youtube.com/watch?t=5&v=s4xnyr2mCuIisa,  https://youtu.be/7i4JSzB8VlU

Att lära sig om materialet bomull som vi använder är viktigt. Därför kommer vi att titta på ett bildspel från Slöjd.nu som handlar om Bomull från planta till färdigt garn.

 

Dokumentation:

Ditt arbete dokumenterar du i en lärlogg på Unikum. Vid slutet av varje lektion tar du en en bild och beskriver vad du jobbat med under lektionen.

Du funderar över vilka slöjdbegrepp du ska få med och förklarar så att din dokumentation blir tydlig.

 

Redovisning:

Vi kommer att ha gemensam redovisning där du får berätta om din T-shirt och visa att du förstått de slöjdbegrepp som hör till arbetsområdet. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Bedömningsmatris åk 6 Textilslöjd

Insats
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: