👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv åk 4-5

Skapad 2017-06-25 06:20 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Vi kommer under två veckor arbeta med området friluftsliv som innefattar stormköket, elden, tältet och vindskyddet, samt allemansrätten. Lektionerna kommer vara både teoretiska och praktiska.

Innehåll

Bedömning: Du kommer bedömas kontinuerligt under lektionerna, samt med ett teoretiskt prov som ska lämnas in enskilt. Bedömningen kommer redovisas i planeringen senast två veckor efter genomfört prov  

Tidsplan: Vi kommer arbeta med detta område V 38-39

Lektionsplanering:
Lektion 1 - Film och diskussion allemansrätten - Teori
Lektion 2 - Elden, Tältet - Teori, Praktik
Lektion 3 - Stormköket - Teori, Praktik
Lektion 4 - Teoretiskt prov, Idrottssalen (Google formulär)

Arbetssätt och Undervisning:
- Föreläsning
- Praktiska moment
- Film (Google Classroom)
- Texter (Google Classroom)  

Språkmål: Att förstå och läsa faktatexter samt instruktioner. Resonerande samtal. 

Begreppslista

 • Eldtyper
 • Fridlyst
 • Boningshus
 • Tage
 • Tände
 • Eldstad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Friluftsliv

Insats krävs
Godtagbara
Mer än Godtagbara
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart i bedömning
Eleven kan genomföra friluftsaktiviteter med viss säkerhet, ex stormköket och elden. Eleven har viss kunskap om allemansrätten.
Eleven kan genomföra friluftsaktiviteter med god säkerhet, ex stormköket och elden. Eleven har god kunskap om allemansrätten.