👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Från JAG till VI" Akvariet HT17

Skapad 2017-06-27 11:41 i Förskoleområde 9 Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Vi vill arbeta ihop barngruppen utifrån modellen FIRO "Från JAG till VI". Verksamhetens första mål: Introducera miljö/ material och verksamhet utifrån Pysslingens Funktionella kvalité samt skapa en vi-grupp med ett gott vardagsarbete och trygghet enligt Tillhöra fasen i FIRO.

Innehåll

Strävansmål:

 • Se läroplansmål 

VAD ska undervisningen utmana.

Genom att skapa en tydlig struktur vill vi utmana barnen att utveckla sin förmåga att ta ansvar samt eget initiativ/utveckla självständighet. De ska utveckla förmågan att känna trygghet i sin vardag genom att förstå/känna till strukturen på förskolan. Genom tydlighet i vardagen tror vi att detta ska kunna uppnås.

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Alla barn och pedagoger deltar i arbetet "Från jag till VI". Barngruppen varierar i åldrar, förmågor, intressen och behov.

Förberedelser:

Bilder - Bildstöd vid samling (rutiner och aktiviteter)

Foton på mattan vid samling / foton på bordet vid samling

Foton på barnen till whiteboardtavlan (används vid närvaro/frånvaro)

Egen plats i hallen, vid samling och i matsalen - som förtydligas med foton + namn

Toalett - foton på väggen utanför toaletten så barnen vet vilken toa de ska gå till. Bildstöd för handtvättning

Påklädning - bildstöd för de kläder som ska tas på/av

Veckoschema/Detaljplanering

Vid planerad aktivitet ställs material fram innan aktiviteten påbörjas

Tydlighet i miljön på avdelningen - "Var sak på sin plats"

Aktiviteter:

Vi följer detaljplaneringen. Akvariet, Ugglan och Prästkragen utgår ifrån ett gemensamt schema (uteaktivitet el. aktivitet inomhus). Minst en grupp är ute på förmiddagen (ca. kl. 9-11) och efter lunch (ca. kl. 12-13.30). Detta för att vi ska kunna utnyttja varandras miljöer. Vid aktivitet inomhus delas barngruppen i två, t.ex. 5 barn + 1 pedagog i ateljén och 5 barn + 1 pedagog i byggrummet.

Fokus ligger på gemensamma aktiviteter/övningar som stärker gruppkänslan.

Efterarbete:

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord. Vi skattar barngruppen utifrån punkter i FIRO. Arbetet följs via lärloggar och bloggar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Systematiskt kvalitetsarbete/checkpoints /Uppfölning.

Med processen i fokus

Döp dokumentet till avdelning/år/vecka. Exempel: grodan/2015/18.
Dokumentation
Nuläge.
Vår målbild
Planerade åtgärder/förändringar
Så här blev det. Reflektion utifrån åtgärder/förändringar.
Nytt nuläge
Ta med reflektionerna och formulera nuläge utifrån målbild, åtgärder/förändringar och reflektioner.