Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biet. Ht-17 Från jag till vi.

Skapad 2017-06-27 15:50 i Förskoleområde 9 Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE:

Höstterminens första fokus och mål är att tydliggöra avdelningens miljö, rutiner och veckans återkommande aktiviteter för alla barn (och vårdnadshavare)

Innehåll

Strävansmål:

Vi vill synliggöra de förväntningar som avdelningens miljö och rutiner ställer på barnen så att vi pedagoger snabbt får syn på vad vi eventuellt behöver ändra i vårt arbetssätt för att alla barn ska kunna ingå i en gemenskap på deras villkor. På så sätt börjar vi vårt arbete med att få ihop barngruppen. Vi kommer använda oss av FIRO och boken "Från jag till vi" 

VT18

Vi vill utmana det enskilda barnet att ingå i olika gruppkonstellationer vid olika planerade och icke planerade aktiviteter.  

VAD ska utvecklas/utmanas

 • Vi vill att alla barn ska utveckla sin förmåga att känna trygghet och uppleva självständighet i vår miljö. 
 • Vill vill utmana barnens förmåga i att dela fokus tillsammans. 
 • Utmana barnens förmåga i att bli självständiga i miljön på Biet 
 • utmana barnens förmåga till att samspela
 • VT18
 • utmana barnens förmåga att dela fokus tillsammans/i olika gruppkonstellationer
 • utmana barnens förmåga till att samspela 
 •  

 Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

 

Hela barngruppen bjuds in att delta i de fasta återkommande aktiviteterna utifrån sina förmågor. Vi delar inte gruppen under den första tiden/under detta temat, allt för att stärka gruppkänslan.

Vi ska synliggöra avdelningens rutiner och veckans återkommande aktiviteter genom bildstöd, TAKK

Alla pedagoger ska finnas närvarande i gruppen under hela dagen 

Erbjuda material och tillfällen att samspela kring där en en pedagog deltar, iakttar för att sen kunna utmana vidare. 

VT18

Barngruppen delas upp i mindre grupper där varje pedagog ansvarar för en grupp och stötta barn som provar nya roller i gruppen.

 

Förberedelser:

 

Märk upp platser i hallen (namn och foto) på barnens hyllor, matplats, samlingen

Bestäm noga strukturen på samlingen, namnsång. Se till att hålla den kort och intressant så alla har en chans att kunna delta.

Se över bildstödet

Förbereda och tänka noga igenom alla aktiviteter och rutinsituationer. Ta fram material , uppdatera oss och läsa boken från jag till vi igen . 

Det ska skrivas veckoplanering för alla aktiviteter/rutiner och ansvarsfördelning, vem gör vad.

VT18

Ta fram Firo-dokumentet och gör en analys av barngruppens nuläge och utifrån det dela upp barngruppen i mindre aktivitetsgrupper

 

 

Aktiviteter:

Introducera allas bestämda platser, hall, låda, matplats, samlingsplats. Bild och namn. 

Temaarbete -Från jag till vi. 

Alla barn tar med sig foton på sin familj och skapar en egen familjetavla sen som sätts upp på väggen i hallen. Rita av barnens hand/fot. Självporträtt på overhead plast mot spegeln. 

Påbörja våran "tillsammans" vägg. Rita av våra händer, fota vad vi gjort under dagarna och sätta upp i hallen på veckansdagar. Titta på foton på det vi gjort tillsammans, reflektera. Använda oss av QR-koder för att göra en händelse vägg med veckans aktiviter som vi gör tillsammans, och då använda lärplattan för att se vad som döljer sig bakom koderna . 

Samling kl 9.15 måndag till fredag 

Schema att ansvara/hålla i samlingen två veckor i taget. Samlingssckript, bildstöd över dagen. Språklek- namnsång, grupplekar,(min stol är bra, hunden o benet, pussel, leta efter den som hör ihop.

Gruppstärkande lekar - som vi introducerar ....bildstöd

VT18

Utifrån sagan prova på olika roller/turas om. 

3 olika grupplekar   

  

Efterarbete:

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

VT18

Göra en analys om var gruppen befinner sig genom att använda verktyget Firo och i arbetslaget reflektera över var vi är och vart vi är på väg. Skapa förutsättningar för varje enskilt barn att utveckla sin identitet känna trygghet i den i ett sammanhang i gruppen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: