Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen vt17 med de minsta

Skapad 2017-06-28 08:58 i Gonäs förskola Ludvika
Att gå till skogen är en av våra återkommande aktiviteter. Nedan beskriver vi hur vi tänker kring skogsbesöken och annat arbete med temat.
Förskola
vi går till våran lilla glänta i skogen

Innehåll

MÅL

Vi återkommer till samma plats året om och på så sätt får vi se årstiderna växla. Skogen ändrar skepnad beroende på om det är vinter och snö eller sommar och löv på träden.

Genom att barnen kontinuerligt får vistas i skogen tror vi att de får en personlig anknytning till naturen och på så sätt känner ansvar för sin miljö. När vi sedan jobbar med hållbar utveckling hoppas vi att de får en djupare förståelse för hur just de kan hjälpa sin miljö.

Att vara i skogen handlar inte bara om naturveteskap och hållbar utveckling, det är roligt också. I skogen är det lugnt, grönt och avslappnande. Vi strävar efter att barnen ska få känna ett ökat välbefinnande och lugn när de får besöka skogen.  Även att barnen ska få träna sin motorik är ett av våra huvudsyften med skogspromenaderna.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

När gruppen går till skogen strävar vi efter att det ska vara en trevlig upplevelse. Att vara i skogen ska vara positivt. Barnen ska få tid att klättra och springa fritt i skogen då det är ett bra sätt att träna sin grovmotorik.

Man brukar tala om miljön som den tredje pedagogen och i skogen stämmer det verkligen. Barnen blir lugna och avslappnade, det finns mycket att göra och alla kan vara med.

För att lyfta naturvetenskapen brukar vi observera naturen tillsammans med barnen, vi brukar samtala om vad som händer när årstiderna skiftar, hur skogen ser ut olika årstider och vilka djur som är framme.

 

  

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar i Unikum, både på blogg och lärlogg. Dokumentationsramarna kan fyllas med olika typer av dokumentation. 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi dokumenterar på unikum men skriver även ut bilder och reflekterar kring dokumentationen tillsammans med barnen. Vi försöker alltid förbättra vår verksamhet och reflekterar också i arbetslaget om hur vi kan gå vidare med aktiviteten utifrån barnens reaktioner och intressen.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: