👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2017-06-28 09:36 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Grundskola 3 Engelska
Inom arbetsområdet under årskurs 3 kommer du att öva på att: - Förstå enkelt talad engelska. - Berätta och tala engelska. - Sjunga sånger och ramsor på engelska. - Läsa och förstå olika enkla engelska texter. - Skriva enkla meddelanden och texter på engelska.

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen syftar till att du ska utveckla kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Du ska också utveckla tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.  

Du kommer att lyssna och bearbeta olika slags texter.       
Du kommer att fokusera på att formulera dig och kommunicera muntligt.          

Centralt innehåll

Kommunicera i tal och skrift:
- göra och framföra dialoger
- svara på frågor och ställa frågor i olika sammanhang
- ge och ta emot uppmaningar

Lyssna och lära:
- lyssna på engelska från olika medier
- delta i sånger, ramsor, lekar

Tala, skriva och samtala:
- göra enkla presentationer
- göra /få enkla beskrivningar och meddelande
- framföra dramatiseringar

Begrepp

My name is... I am... How old are you?...

I know - I don´t know... I like - I don´t like... 

When? What? Where? Why? Who?

Behind, over there, next to...

There is - there are...

A, an

How? It´s... Let´s...

 

Arbetssätt

Inom de olika arbetsområdena: Presentera sig, siffror och färger, på lekplatsen, veckodagar, tidsuttryck, kroppen, klockan, djur, instruktioner, skyltar, insekter, motsatsord, rörelseverb, matord, handla, på hotell, sms-uttryck, på sjukhuset, väder, kläder samt familj och vänner kommer du att:


- lyssna och läsa texter
- dramatisera färdiga texter
- producera egna dialoger och framföra egenproducerade dialoger
- delta i sånger, ramsor, lekar, spel och aktiviteter av olika slag
- göra utvärderingar
- diskutera inlärning och komma med förslag på arbetssätt.

 

Bedömning


- Lyssnar och hör att du kan uttrycka dig med ord och fraser.
- Bedömer din förmåga att lyssna och förstå talad engelska.

- Bedömer din förmåga att läsa och förstå enkla engelska texter.

- Bedömer din förmåga att skriva enkla texter och meddelanden på engelska.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3