👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering av Skapande Förskola Bifrost ht-16, vt-17

Skapad 2017-06-28 13:44 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Utvärdering Hösten bjöd på instrument tillverkning Under vårterminen skapade vi musik och byggde Blå Pippi till Vårsalong

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Ht-16

Alla barn får pröva på att skapa instrument. Vi inspireras av Pippi får en trumpet, i julklapp. Detta för att vi på sommaravslutningen tillsammans ska kunna spela och sjunga i en orkester.

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi tänker oss ett utforskande arbetssätt där barnen tillsammans får utrymme att pröva olika material och metoder tex klippa i tyg, klistra med olika verktyg.

Vt-17 Vårsalong

Vi tänker att barnen behöver få materialkännedom våga använda oväntade material, våga bli kladdiga och utmana sig själva.

Tillsammans med barnen tänker vi bygga ett 3D konstverk. Baserat på Anu Touminens mönster och färger till Vårsalongen.

Vad: Skapa ett konstverk utifrån Anu Touminens mönster och färger.

Hur: Tillsammans inspireras vi av bilder gjorda av konstnären. Vi återbrukar material från förskolan.

Varför: Ge barnen en kreativ upplevelse och utmaning. Introdusera konstnären och hennes verk för barnen.

 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Ht-16

Barnen har fått möjlighet att välja mängd ärtor, tygval, storlek på instrumentet.

Vt-17

Barnen valde färg med hjälp av röstning. De valde material samt gjorde ritningar på det de ville bygga.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi har dokumenterat fortlöpande och utvärderar kort efter varje termin. 

Hur gick det?

Ht-16

Valet av ärtmängd har påverkat ljudet hos instrumentet vilket innebär att varje barns instrument blev individuellt.

Vt- 17

Valet av 2 st 4 åringar från varje avd var inte optimalt. Framförallt vad gäller tid att utföra uppdraget på. Vi tänker att det hade varit bättre med fler tillfällen och färre barn per tillfälle.

Vad fungerade/fungerade inte?

Ht-16

Fungerade: Då vi varit tre har inte skapande processen påverkats av att ngn varit borta. Vi har haft bestämd dag och tid då vi har haft Skapande Förskola på enheten. Det gav alla barn möjlighet att delta och få pröva på en skapande process. Att vi tog olika åldrar och även fick hjälp av ordinarie personal på varje avdelning, framför allt då det gäller de minsta. De äldre har uppskattat att få gå till atéljen.

Fungerade inte: Vi hade behövt fler mötestider för att kunna utvärdera dokumentationen fortlöpande. Ett uppstartsmöte (vad ska vi göra), ett mitterminsmöte (hur går det, vad behöver vi göra) och ett utvärderingstillfälle (hur gick det. Vad behöver vi till nästa termin) före jul känns som ett ultimat allternativ.

Material införskaffningstid till ateljéerna och utveckling av dem.

De barn som varit borta då vi besökt deras avdelning har inte fått möjlighet att delta. Detta känns inte optimalt.

Vt-17

Under hela vt-17 har alla barn fått nya möjligheter att göra marackas. Många fredagar gick åt till det. Projektet blev större än förväntat. I efterhand kanske vi skulle haft Marackas orkestern på julavslutningen istället för på Förskolans dag.

Vårsalongen hade behövt mer tid för att få en djupare påverkan på barnen. De fredagar som gick åt till Marackasbyggande att behövts till skapandet av vår skulptur.

 

Hur går vi vidare?

Ht-16

Vi tänker oss att de barn som inte fått möjlighet att skapa instrument ska få en ny möjlighet, över avdelningsgränserna. Vi kan tex ta en länga en fredag och den andra fredagen efter. Därefter börjar vi öva inför sommaravslutningen. Vi kan tex se på Pippis orkester för inspiration.

Gunilla, Sam, Channah

Vt-17

Barnen har fått möjlighet att göra Marackas.

Vårsalongen vt-18 kan vi tänka oss att satsa på, fast på ett annat sätt.

Sinkadusen ger barnen möjlighet att få träffa och skapa tillsammans med en konstnär under både ht-17 och vt-18.

Vi tänker därför satsa på att inspirera de vuxna på enheten utifrån Vi frossar i färg av Lena Olsson. Att få upptäcka med alla sinnen är viktigt. Skapande är så mycket mer än målning.

Beyan, Lena, Channah

 

Kopplingar till läroplanen

  • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016