Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering bondgård

Skapad 2017-06-29 09:35 i Regnbågen Dibber Sverige AB
En planering inför höstterminen 2014 och vårterminen 2015 med inriktning på tema Bondgården! I det här temat kommer vi att hjälpas åt att skapa en egen bondgård på förskolan.
Förskola
En planering inför höstterminen 2017och vårterminen 2018med inriktning på tema Bondgården! I det här temat kommer vi att hjälpas åt att skapa en egen bondgård på förskolan, besöka olika djurparker i närområde.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Tema Bondgården uppkom efter vår utflykt med lilla bussen till Hågelby parken.En av oss pedagoger ställde frågan: "Vad skulle ni vilja göra i vår grupp, vad skulle ni vilja jobba med?" Här blev det en stor diskussion om allt som hade med en bondgård att göra. Det var traktorer, hus, bonde, hästar, grisar, kor, stall, sol osv. Alla barnen var engagerade och kom på mer och mer saker som vi va tvungna att ha med.

Genom att spinna vidare på det barnen diskuterade om så kom vi fram till att vi skulle skapa en bondgård. Men hur? "Vi måste ha en beskrivning" var det ett av barnen som sa.

 

 

 

MÅL

Målet med vårt arbete är att träna samarbete, självständighet och vara med och ta olika beslut. Att stärka barnens självförtroende och att just deras idéer är bra, att kunna våga!

Barnen ska tillsammans hjälpas åt att komma fram till hur vi ska göra olika saker till bondgården. Här gäller det att ha diskussioner tillsammans om vad alla tycker. Barnen ska lära sig att lyssna på sina kompisar och att själva kunna berätta vad de tycker och vad de vill.

I vårt tema kommer det in flera delar såsom: språk, skapande, matematik och naturvetenskap.

Målet med tema Bondgården är att få svar på de frågor som barnen vill ha svar på. Såsom: Hur ser det ut på en bondgård? Vilka djur finns? Hur ser djuren ut? Vad äter djuren, hur de låter.  Vad gör man på en bondgård?

Vi kommer att ta oss till olika djurparker i området med lilla bussen.

 

 

 

 

METOD

Vi har bestämt att vårt tema med bondgården kommer att ske till största del på tisdagar, onsdagar och torsdagar där vi delar oss i tre grupper.

Vi kommer att börja temadagarna med att ha en samling tillsammans. Här kommer vi att ha bilder på de olika sakerna som barnen vill göra till bondgården. Bilderna sätter vi tillsammans upp på en flanotavla med ord till varje bild. Meningen här är att till slut ska barnen kunna känna igen bara orden och kunna placera det till rätt bild. Vilka bilder det är har barnen fått vara med och välja ut på datorn.

Det vi ska börja med är att göra en beskrivning tillsammans och komma fram till hur vi ska börja med bondgården. Efter det är det dags att skaffa fram olika material som vi kan använda oss av, det kan vara material som finns både utomhus och inomhus.

Vi kommer att titta på filmer i olika avsnitt som handlar om hur en bondgård fungerar. Efteråt kommer vi att åka buss och diskutera om vad vi sett och om det är något vi kan göra till vår bondgård.

Temat kommer att bygga på det som barnen vill göra. Vi vet från början inte vilken väg temat kommer att ta, utan det kommer att ske utifrån barnens intressen och vad de vill lära sig mer om.

Vi kommer att använda oss utav film, bilder, sånger, böcker.

 

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera genom att använda oss utav "paddan" och fotografera det barnen gör.

Dokumentationen kommer även bestå av det som sägs och görs.

All dokumentation som vi gör kommer att samlas ihop till en bok, en som ska sitta på väggen och en som varje barn får när temat är klart. Föräldrar får följa utvecklingen på Unikum.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Utvärdering kommer att ske hela tiden. Vi kommer att gå tillbaka till det vi gjort och reflektera över vad som hände, vad som gick bra och vad som gick mindre bra. För att vid nästa tillfälle ha det med oss.

En stor utvärdering kommer sedan att ske när temat är färdigt.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: