Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med Alfons Åberg och hans vänner

Skapad 2017-06-30 12:16 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Alfonsfigurerna ger barnen uppdrag som utmanar dem i sin förståelse för rum, form, läge och riktning samt egenskaper som mängder, antal, ordning, mätning, tid och förändring. Allt detta utforskar vi genom att sortera, kategorisera, undersöka, uppleva och experimentera både ute och inne.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vi har sett att ett intresse finns för Alfons i barngruppen och tänkte därför att det skulle vara ett bra verktyg i barnens utveckling och lärande i alla olika situationer.

Vi kommer under terminens gång observera barnen och utgå från deras behov och intressen i våra planeringar.

Vilka lärprocesser är barnen inne i? vad är det barnen försöker förstå? Med fokus på matematik, konstruktion och teknik när vi observerar barnen kommer vi utmana barnen i sitt utforskande och lärande både ute på gården och inne och under våra utflykter till skogen.

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte

- Att skapa en trygg barngrupp där det lustfyllda lärandet är i fokus.

Mål

- Utveckla barnens förståelse för rum, form, läge och riktning.

- Utveckla barnens förståelse för grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring.

- Utmana barnen i sitt lärande genom att låta dem sortera, kategorisera, undersöka, uppleva och experimentera.

 

Metod, och material -Hur gör vi?

 

Metod - Alfonsfigurerna kommer ge barnen olika uppdrag och vi kommer prova olika uttrycksformer för att utmana och inspirera barnen i sitt lärande. Vi kommer uttrycka oss i sång och musik, dans, rörelse, skapande och lek där alla våra sinnen är i fokus. Vi tänker även inreda ett av våra rum så det finns utrymme för barnen att experimentera, bygga och leka med olika material som har olika egenskaper (färger, former, vikt  mm).

Förutsättningar - Vi har 11 barn i åldrarna 1-3. Vi är tre pedagoger som har huvudansvar för gruppen och arbetet kommer fortgå i barnens tempo under hela terminen.

Dokumentation - Vad barnen säger och gör samt reflektioner kring det vi gjort tillsammans med barnen. Dokumentationen kommer sitta inne på avdelningen/whiteboarden/unikum.

Förberedelser - Vi har färdigt material sedan tidigare arbete med Alfonstemat och tillgång till många av böckerna i serien samtidigt som vi är lyhörda för barnens behov och intressen. Vi inreder vårt "Matematik och konstruktionsrum" med olika utforskande material och redskap.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: