👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Vila

Skapad 2017-07-03 10:06 i Backebo Dibber Sverige AB
Vi har varje dag en vila på 30-40 minuter efter lunch då barnen ligger utspridda på golvet på varsin kudde och vilar. Vi gör detta för att barnen ska komma ner i varv och få en lugn stund under dagen. Vi kommer att lyssna på saga eller lugn avslappningsmusik under tiden barnen ligger och vilar.
Förskola
Barnen på Backebo erbjuds stunder till vila under dagen, för att orka med sin dag på förskolan. Barnen har möjlighet till sovvila, avslappningsövningar och bokläsning.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen på Backebo erbjuds stunder till vila under dagen, för att orka med sin dag på förskolan. Barnen har möjlighet till sovvila, avslappningsövningar, massage och bokläsning. 

 

MÅL

Målet med detta är att skapa ett lugn i barngruppen och för att tillgodose barnens fysiska och psykiska behov av nedvarvning och sömn, för en god dygnsrytm.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

- Barnen erbjuds sovvila och uppevila under bestämda tider på dygnet.
- Barnen som behöver sömn sover på madrasser i ett eget rum, eller i vagn utomhus, tillsammans med en pedagog

- Barnen som behöver nedvarvning får tillsammans med en pedagog göra avslappningsövningar, läsa böcker eller bli masserade.
- Barnen erbjuds nedvarvning flera stunder på dygnet när barnen har ett behov.
- Vi inspireras av metoden Drömmen om det goda (se planering) för att skapa ett lugn och en harmoni i barngruppen.

 

 

DOKUMENTATION

Vilan dokumenteras genom observationer och anteckningar för att utveckla aktiviteten till det bättre utifrån barnens intressen och behov.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar på vår reflektionstid hur det går och vad vi kan utveckla.

 

Kopplingar till läroplanen

  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
    Lpfö98 Rev. 2016