Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - Klara Svenskan

Skapad 2017-07-03 19:47 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola F
Vill du förändra något på din skola, i din idrottsförening eller i samhället? Då kan du skriva en debattartikel. I debattartikeln tar du ställning i en fråga och försöker med tydliga argument att övertyga andra att agera. Debattartiklar läser man oftast i tidningar och på tv kan du se debatter på nyheterna eller i debattprogram. Då leds oftast debatterna av en person som kallas moderator.

Innehåll

Vi kommer under några veckor att arbeta med och lära oss hur en argumenterande text är uppbyggd.

Målet är att:

Tala

Du kan:

 • förbereda och medverka i en debatt
 • använda övertygande argument för min åsikt
 • bemöta min motståndare med motargument

Läsa

Du kan:

 • göra textkopplingar utifrån en debattartikelresonera om skribentens avsikt med debattartikeln
 • urskilja referatmarkörer och bindeord
 • urskilja hur skribenten bemöter motståndarens argument med ett motargument
 • hitta skribentens tex och de argument som stödjer tesen
 • läsa och urskilja debattartikelns struktur

Skriva

Du kan:

 • planera och skriva en debattartikel med dess typiska struktur
 • formulera en tes
 • formulera argument som bygger på fakta
 • formulera ett motargument
 • använda referatmarkörer och bindeord
 • skriva och stava rätt

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • utgå från läromedlet Klara Svenskan och kapitlet som handlar om argumenterande texter
 • ha gemensamma genomgångar där vi läser och diskuterar olika debattartiklar tillsammans

Du kommer:

 • skriva en egen debattartikel
 • att få prova på att delta i en debatt

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur du arbetar under lektionerna enskilt och tillsammans med andra
 • din medverkan i en debatt
 • hur väl du kan urskilja en debattartikelns struktur
 • ditt arbete med att skriva en debattartikel
 • din läsförståelse av Knockad Romeo som du har i läsläxa

 

Matriser

Kunskapskrav i Svenska år 6

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

F
Betyget F innebär att kunskapskrav för E ej är uppfyllda till övervägande del.
E
C
A
Läsa, strategier
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa, förståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar jag grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar jag god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar jag mycket god läsförståelse.
Läsa, tolka och resonera
Dessutom kan jag utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva min upplevelse av läsningen.
Dessutom kan jag utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva min upplevelse av läsningen.
Dessutom kan jag utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva min upplevelse av läsningen.
Skriva, genrer
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva, skrivregler
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva, berättande texter
De berättande texter jag skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter jag skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter jag skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Skriva, sammanställa
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Skriva, sakprosa
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Skriva, estetiska uttryck
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Skriva, skrivprocessen
Dessutom kan jag ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan jag ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan jag ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Samtala
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Redovisa
Dessutom kan jag förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan jag förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Nordiska språk och minoritetsspråk
Jag kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Jag kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Jag kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: