Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myran PP-ht 17 Från den enskilda individen till den gemensamma gruppen

Skapad 2017-07-04 16:35 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Förskola
Syfte: Vårt mål under höstterminen är att alla barn ska känna trygghet och tillhörighet i gruppen. Detta gör vi genom att tydliggöra vår miljö, material och avdelningens rutiner. Vi kommer att använda oss av Firo och boken "Från jag till vi".

Innehåll

Strävansmål:

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

VAD ska utvecklas/utmanas?

 • Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att känna trygghet på förskolan. Detta gör vi genom att synliggöra avdelningens fasta rutiner, struktur och fasta aktiviteter.
 • Vi vill ge barnen verktyg som utmanar och utvecklar deras förmåga till lek och samspel genom att erbjuda olika aktiviteter i olika rum och sammanhang utifrån barns intressen och förutsättningar. 
 • Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga till att ta egna initiativ, ansvar och bli självständiga individer.

Genomförande/HUR: Med hjälp av lärloggar, överenskommelser, styrdokument, struktur, material, rutiner kan vi forma vår verksamhet utifrån alla barns förutsättningar, behov och intresse. 

Vem/vilka:

Alla barn bjuds in att delta i de fasta aktiviteterna. Vi erbjuder aktiviteter i helgrupp ex. pedagogiska promenader, grupplekar. Men under vissa stunder av dagen delar vi upp barnen i mindre grupper efter deras förutsättningar, intressen och förmågor, ex. skolgrupp, samling, sagostund, projekt, skogen, musikgrupp, Sherborne. Pedagogerna finns under hela dagen i barnens närhet som stöd och medforskare.

Förberedelser:

 • Vi märker upp barnens hyllor med namn och foto, bestämda platser vid matbordet, kort på barnen vid placering i samling.
 • Vi bestämmer noga innehåll, struktur och gruppkonstellation på samling, sagostund och skolgrupp med fokus på roligt, spännande och lärorikt innehåll.
 • Förbereder och tänker noga igenom alla aktiviteter och rutinsituationer. Ta fram material. 
 • Vi följer noga vår veckoplanering över aktiviteter, rutiner och ansvarsfördelning.

Aktiviteter:

 • Vi introducerar alla barns bestämda platser med visuellt stöd,deras namn och 
   med visst stöd av tecken.
 • Vi förbereder barnen genom morgonmöte då vi visar med bilder vad som ska ske under dagen. Vi förbereder verbalt innan någon aktivitet skall ske. De barn som behöver bildstöd kommer att få det genom enskilda bildremsor.
 • Samling: återkommande sång i början och som avslut
 • Lunch: återkommande ramsa innan vi börjar äta. "Maten på bordet, händerna i knät, varsågod och ät".
 • Gruppstärkande lekar både inomhus och utomhus, ex: Kom alla mina kycklingar,  Kom alla mina barn, Hunden och benet, Gubben i lådan, miniröris.
 • Barnen får vara delaktiga i vardagsrutiner. 
 • Vi erbjuder barnen eget inflytande under pedagogstyrda sammanhang.

Efterarbete:

 • Reflektera över innehåll i lärloggar tillsammans med barnen.
 • För att skapa gemenskap ger vi barngruppen möjlighet att reflektera och återberätta olika aktiviteter/händelser.
 • Vi är närvarande pedagoger som ser och hör barnens förändrade kunnande under olika stunder av dagen och olika aktiviteter
 • Vi reflekterar och analyserar om detta i arbetslaget.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: