👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering 2021-2022

Skapad 2017-07-05 09:21 i Guldåkerns förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Barnens väg till sitt eget lärande sker genom processen; igenkänning, återkoppling och egen dokumentation. Vi arbetar mot målet att barnen ska kunna känna tillfredsställelse i att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.

Innehåll

De pedagogiskt planerade aktiviteterna i vår verksamhet baseras på de 22 mål som står att läsa i Förskolans  läroplan, Lpfö-98, under avsnittet "Utveckling och lärande".

Exempel på detta är färg, form bokstäver, siffror, rim, ramsor, sång, dans,  återberättande, samt självbild.

Aktiviteterna är gemensamma för barnen. Alla i gruppen tillgodogör sig sitt lärande individuellt, som utgår ifrån deras nyfikenhet på olika nivåer. Nästa år blir det återkoppling och igenkänning på ny nivå. De äldsta barnens dokumentation baseras på "systemet alfabetet", som de gör i egna böcker. (Källa: "Majas Alfabet" av Lena Anderson)

Vi som pedagoger hjälper och lotsar barnen framåt genom att ge dem stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Deras intresse uppmuntras och viljan och lusten att lära stimuleras.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18