👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitetssäkringstiden

Skapad 2017-07-05 14:57 i Almbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
En del i det systematiska kvalitetsarbete för att följa kvaliteten på förskolan.

Kopplingar till läroplanen

  • systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt för att erbjuda barnens vårdnadshavare möjlighet till deltagande i kvalitetsarbetet,
    Lpfö98 Rev. 2016