Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevers ansvar och inflytande

Skapad 2017-07-06 22:54 i Simrislundsskolan Simrishamn
Tillsammans med eleverna arbeta fram en optimal lärmiljö.
Grundskola F – 3
Spelar det någon roll hur, var och med vem jag sitter för att jag ska lära mig på bästa sätt?

Innehåll

Mål:

Tillsammans med eleverna arbeta fram en optimal lärmiljö.

Att fundera över sitt eget lärande och optimal arbetsmiljö

Syfte:

Gemensamt arbeta fram placering i klassrummet

Metod:

Gemensamma diskussioner kring måluppfyllelse och arbetsmiljö.

Diskutera olika sätt att sitta på.

Dokumentation med kamera.

Enskild dokumentation varje dag.

Utvärdering en gång i veckan.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: