👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevers ansvar och inflytande

Skapad 2017-07-06 22:54 i Simrislundsskolan Simrishamn
Tillsammans med eleverna arbeta fram en optimal lärmiljö.
Grundskola F – 3
Spelar det någon roll hur, var och med vem jag sitter för att jag ska lära mig på bästa sätt?

Innehåll

Mål:

Tillsammans med eleverna arbeta fram en optimal lärmiljö.

Att fundera över sitt eget lärande och optimal arbetsmiljö

Syfte:

Gemensamt arbeta fram placering i klassrummet

Metod:

Gemensamma diskussioner kring måluppfyllelse och arbetsmiljö.

Diskutera olika sätt att sitta på.

Dokumentation med kamera.

Enskild dokumentation varje dag.

Utvärdering en gång i veckan.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11