👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering i NO åk 1, 17/18

Skapad 2017-07-07 12:59 i Hällingsjö skola Härryda
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Läsårsplanering i NO åk 1, 17/18

Innehåll

Arbetsområdets mål

Du ska lära dig att:

Berätta om årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Benämna ordningen på månaderna och vilken årstid de tillhör. 

Namnge och sortera djur och växter i vår närmiljö.

Samtala om olika djur och växter, samt deras anpassning till olika årstider. 

Berätta om en insekts och en växt livscykel.

Sortera olika material utifrån utseende och egenskaper.

Delta i samtal om föremål, vad de är tillverkade av för material och hur de kan källsorteras.

Genomföra enkla fältstudier och undersökningar som handlar om djur, natur och miljö.

Dokumentera dina undersökningar med text eller bild.

 

Undervisning

Så här ska vi jobba:

Vi utgår ifrån genomgångar som utmynnar i grupparbeten, pararbeten, enskilda arbeten samt undersökningar inomhus och utomhus. Du ska få läsa, skriva, måla, samtala, se på film, ställa frågor undersöka samt diskutera med andra.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3