👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering i SO åk 1, 17/18

Skapad 2017-07-07 13:38 i Hällingsjö skola Härryda
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Läsårsplanering i SO åk 1, 17/18

Innehåll

Arbetsområdets mål

Du ska kunna:

Delta i samtal om barnkonventionen och barnens rättigheter samt ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.

Skapa och följa klassens egna trivselregler. Berätta om varför det behövs regler. 

Delta i klassråd. 

Samtala om livsfrågor: vad som är rätt och orätt, gott och ont, vänskap och relationer.

Undersöka närområdets historia. Ge exempel på och jämföra hur människor levde och hur det var att gå i skolan för hundra år sedan. 

Ge exempel på kristendomens roll på hemorten och i skolan förr i tiden. 

 

Undervisning

Så här ska vi jobba:

Vi utgår ifrån genomgångar som utmynnar i grupparbeten, pararbeten, enskilda arbeten samt undersökningar inomhus och utomhus. Du ska få läsa, skriva, måla, samtala, se på film, ställa frågor undersöka samt diskutera med andra.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3