👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa Löten

Skapad 2017-07-07 13:50 i Lötenskolan Flen
Planering för arbetsområde Europa
Grundskola 6 Geografi Svenska
Vi är en del av Europa. I det här området ska du få lära dig mer om Europa både naturgeografiskt och kulturgeografiskt.

Innehåll

Syfte området berör

 

Centralt innehåll området berör

 

Så här jobbar vi

Området är stort så det är uppdelat i olika avsnitt.

Så här ser Europa ut

Europas gränser

Europas klimat

Vatten i Europa

Europas befolkning

Arbete i Europa

Europeiska unionen

Vi kommer främst att arbeta med läromedlet Puls Europa, samt se på filmer kopplade till avsnitten.

Du kommer att välja ett land att skriva om och på så sätt söka informationen i atlas, på internet, filmer och böcker.

Efter varje avsnitt kommer en kunskapsavstämning.

Bedömning

Jag bedömer dina kunskaper utifrån fakta, förståelse och analys (t ex orsaker till, konsekvenser av och förslag på lösningar/förbättringar, se samband och se utifrån olika perspektiv)

Du ska ha kunskap om Europas namngeografi och kan beskriva läge, klimat och naturtyp i ett land i Europa. 

Du ska förstå kartans uppbyggnad med färger, symboler och skala.

Du ska kunna beskriva samband mellan natur- och kulturlandskapet och hur det har förändrats i Europa.

Du ska skriva en faktatext med begripligt innehåll och fungerande struktur samt viss språklig variation.

Du ska söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.

Din sammanställning ska innehålla beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och  begrepp.

 

Tidsper

Uppgifter

 • Ett land i Europa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Europa

E
Du bedöms mot kunskapskraven för åk 6.
C
Du bedöms mot kunskapskraven för åk 6.
A
Du bedöms mot kunskapskraven för åk 6.
Du kan
beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan
använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Du kan
använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden.
använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden.
använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden.
Du har
baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du kan
skriva en faktatext med ganska tydligt innehåll. Din text är uppbyggd på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
skriva en faktatext med tydligt innehåll. Din text är uppbyggd på ett bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
skriva en faktatext med mycket tydligt innehåll. Din text är uppbyggd på ett mycket bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan
sätt ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
sätt ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
sätt ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.