Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2017-07-16 14:14 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Forntiden
Grundskola 4 Historia Svenska
Vi kommer att repetera forntiden.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

 • vad som utmärker stenålder, bronsålder och järnålder
 • hur vi kan veta så mycket om vad som hände för så länge sedan

 

Hur vi ska arbeta med området:

Vi kommer att arbeta med boken Puls Historia som utgångspunkt. Vi kommer att se filmer och läsa texter samt diskutera dessa och ta ut det viktigaste för att öka förståelsen. Vi kommer att diskutera källors användbarhet och vad man ska tro på. Vi kommer också att prata om hur vi vet det vi vet idag, och hur säkra vi kan vara på att det är sanning. Vi kommer att jämföra de olika tidsepokerna och försöka att hitta likheter och olikheter. Vi kommer att diskutera varför utvecklingen blev som den blev. Vi kommer att leta efter orsaker och konsekvenser. 

Vad som ska bedömas:

 • Du ska kunna berätta om de utmärkande dragen för stenålder, bronsålder, och järnålder. 
 • Du ska förklara vad arkeologiska fynd har för betydelse för att vi ska förstå historian. 
 • Du ska kunna återberätta (skriftligt eller muntligt) valda delar ur avsnittet om forntiden, på ett sätt som visar att du förstått hur det hänger ihop.

Hur det ska bedömas:

 • diskussioner
 • skriftlig redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6

Matriser

Hi Sv
Forntiden

Behöver arbeta mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utmärkta kunskaper
Du har kunskaper om historiska förhållanden under olika tidsperioder
Du vet namnen på de tre tidsdåldrarna under forntiden.
Du vet namnen på de tre tidsdåldrarna under forntiden och du kan placera dem i rätt ordning.
Du vet namnen på de tre tidsdåldrarna under forntiden och du kan placera dem i rätt ordning och du vet när de olika åldrarna började och slutade.
Du kan förklara varför någon av tidsåldrarna heter som den gör.
Du kan förklara varför alla tre tidsåldrarna heter som de gör och ge exempel som visar varför de fått sina namn.
Du kan förklara varför alla tre tidsåldrarna heter som de gör och ge flera exempel som visar varför de fått sina namn.
Du kan tolka och visa på spår av historien.
Du kan berätta om något som arkeologerna har funnit från forntiden.
Du kan berätta om något som arkeologerna har funnit från forntiden och du kan förklara vilka slutsatser vi drar av det arkeologiska fyndet.
Du kan berätta om flera saker som arkeologerna funnit och du kan förklara vilka slutsatser vi drar av de arkeologiska fynden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: